The life course burden of PTSD within and across generations

Hvordan påvirker posttraumatiske stressreaksjoner oss gjennom livet – og hva betyr genetisk sårbarhet for forløpet? Kom og hør Karestan Koenen, psykolog og professor ved Harvard, forelese om ny og spennende forskning av stor betydning for praksis.
Tid og sted

Gullhaugveien 1-3 AS, Gullhaugveien, Oslo

5. desember kl 10:00 - 5. desember kl 12:00

Koenen er invitert av Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, til å holde to åpne forelesninger 5. desember 2017.

Arrangementet er åpent, men krever påmelding.

De to forelesningene er:

  • The life course burden of PTSD within and across generations
  • The genetics of posttraumatic stress disorder: New findings from the Psychiatric Genomics consortium

Påmelding og mer informasjon her.

Relevante artikler:

Ingen treff...