Rosa kompetanses nettverksseminar 2017

Tid og sted

Quality Hotel 33, Oslo

6. november kl 09:00 - 7. november kl 16:00

Årets seminardeltakere representerer som vanlig ulike sektorer: helse, barnevern, justis, skole, barnehage og arbeidsliv. Noen deltar på nettverksseminar for første gang, mens andre har vært med Rosa kompetanse helt fra oppstarten i 2006. Felles for alle er et ønske om å gi økt kunnskap til feltet og utgjøre en positiv forskjell i folks liv.

Tid og sted: 6. og 7. november 2017, Quality Hotel 33, Oslo

Her finner du invitasjon og program.

Påmelding: Send mail til synne@llh.no innen 8. oktober.

 

 

 

Relevante artikler:

Ingen treff...