Kurs om Tegn og Symptomer

Forbundet Mot Rusgift inviterer herved til et 3-dagers kurs i tegn og symptomer på narkotikapåvirkning.
Tid og sted

Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo

29. november kl 09:00 - 1. desember kl 15:30

Kurset tar sikte på at deltakerne etter endt kurs skal kunne identifisere rusgiftpåvirkning, ved å kunne:

  • gjengi de sju stoffgruppene,
  • beskrive tegn og symptomer for hver gruppe,
  • gjøre rede for de vanligste stoffene i hver gruppe og beskrive stoffenes egenskaper,
  • beskrive mulige inntaksmåter, bruksmønstre/klargjøringsmåter og brukerutstyr for hver stoffgruppe,
  • beskrive effekter,
  • forklare og forstå rusens varighet og sporbarhet i kroppen,forklare og forstå faren for overdose,
  • anvende kunnskapen om rusgiftpåvirkning i praksis.

Denne kunnskapen er viktig for alle som i yrke eller fritid, i foreldreroller eller i skolesammenheng kan tenkes å komme i kontakt med rusgiftpåvirkede personer. Også kunnskap om syntetiske, psykoaktive stoffer er nå tatt inn i kurset. Kurset blir ledet av Ole Vidar Øiseth, som har bidratt til å utvikle metoden.

Du finner mer omtale av kurset på FMRs nettside her: http://fmr.no/tegnogsymptomer  

Meritterende kurs

Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 24 timer. Kurset er godkjent som meritterende med 24 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i rusmedisin til videre- og etterutdanningen av Legeforeningens spesialkomite i allmenmedisin.

Påmelding:

Bindende påmelding på nett her, eller på e-post: turid@lynx.no eller tlf. Turid Bråthen tlf. 90604050, så fort som mulig for å sikre deg plass. 

Invitasjonen blir sendt ut til kunder og samarbeidspartnere FMR tidligere har vært i kontakt med, samt til personer/institusjoner som noen gang er i kontakt med personer /pasienter/klienter/elever/familiemedlemmer som er eller kan være rusgiftpåvirket.
 

Relevante artikler:

Ingen treff...