Publisert: 08. desember 2017.   Endret: 08. desember 2017
Helsepersonelldagen

KLIKK på bildet for å komme til LIVESTREAM: Helsepersonelldagen streames på Helsedirektoratets Facebookside. (Ill)ustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Helsepersonelldagen strømmes direkte

Helsepersonelldagen strømmes direkte

Helsedirektoratets store konferanse om personell og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene streames live fra kl. 10.00-15.00 8. desember.

Helsepersonelldagen er et årlig arrangement for helse- og omsorgssektorens premissleverandører;ledere i primær- og spesialisthelsetjenesten, helseforvaltningen, aktører innen forskning og utdanning, interesse- og profesjonsorganisasjoner - og for andre interesserte.

SE LIVESTREAM PÅ HELSEDIREKTORATETS FACEBOOKSIDE

Program

10.00 – 10.30: Registering, kaffe og frukt

10.30 – 10.40: Velkommen v/helsedirektør Bjørn Guldvog

Del 1: Diskusjoner om spesialisert/avansert kompetanse

10.40 – 11.30 Framtidens spesialistkompetanse – spiss eller bred? 

 • Helsepersonell i morgendagens helsetjeneste – trender og behov v/Jan Frich, avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo
 • Hvordan vurderer aktørene i helsesektoren behovet for spesialisert kompetanse? Innlegg v/Helse Midt-Norge RHF, Kommunesektorens organisasjon (KS),
  Den norske legeforening og Norsk sykepleierforbund
 • Hvordan vurderer Helsedirektoratet behovet for spesialisert kompetanse? 
  v/Sigrun Heskestad og Heidi Stien, Helsedirektoratet

11.30 – 11.45 Hvordan bør spesialisert kompetanse dokumenteres og reguleres i framtiden?
v/Karin Straume, Helsedirektoratet

11.45 – 12.30: Lunsj

12.30 – 12.50 Nytt spesialiseringsløp for leger
v/Randi M. Forfang, Helsedirektoratet og lege i spesialisering Sara E. Sørås

Del 2: Tiltak for å adressere helsepersonellutfordringer og oppfølging av globale initiativ

12.50 – 13.15 Helsepersonellplanlegging og fremtidige scenarioer  v/Live Korsvold, Helsedirektoratet og Rolf Røtnes, Samfunnsøkonomisk analyse

13.15 – 13.30 Kaffepause

13.30 – 14.30 Helsepersonellmigrasjon – oppfølging av WHO-koden

 • Prinsippene i WHO-koden og utviklingen av immigrasjon av helsepersonell til Norge v/Silje A. Bell og Erik Sirnes, Helsedirektoratet
 • Kompletterende utdanning for sykepleiere med fluktbakgrunn v/Eva M. Bjerkmann, Helsedirektoratet
  Kari Dahl, kompletterende utdanning for sykepleiere ved HiOA
 • Sykepleierinnvandring fra Sverige, Polen og Filippinene v/Marie Louise Seeberg, forsker ved velferdsforskningsinstituttet NOVA, HiOA 

14.30 – 15.00 Tiltak for tilstrekkelig dekning av helsepersonell i distriktene

 • Hvordan bidra til å sikre tilstrekkelig dekning av helsepersonell i distriktene? ? v/Karin Straume, Helsedirektoratet
 •  Regionalisering av legeutdanningen til Finnmark – Finnmarksmodellen
  v/Anne Tørseth, prosjektkoordinator, Finnmarksmodellen/UIT Norges arktiske universitet 

Kommenter:

Mer om

helsedirektoratet multimedia videostrøm streaming helsepersonell kompetanseutvikling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen