Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 51

Siste nytt

Mann som graver
Flere årsverk i lokale psykiske helsetjenester 1500 flere årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid de to siste årene, viser ny SINTEF-undersøkelse. Størst økning blant barn og unge.
Dame som ser på dataskjerm
Teknologi og digitalisering kan styrke psykisk helsearbeid Økt bruk av teknologi og digitale løsninger i psykisk helsearbeid ser de fleste kommunene stort potensial for, viser ny undersøkelse.
NAPHA-ansatte
Tjenestene godt fornøyde med NAPHA Mer enn 7 av 10 kommuner har vært i kontakt med NAPHA. Nettsiden er vanligste kontaktpunkt. 94 prosent er fornøyd med senteret. Ingen er misfornøyd.
Forsker Nina Helen Mjøsund sammen med fire av medforskerne fra Vestre Viken.
Vokste som medforskere -Det var godt å kunne bruke de erfaringene jeg har gjort meg som pårørende til å hjelpe noen andre, sier Inger Lill Portaasen, som har vært medforsker i doktorgradsprosjekt om psykisk helse.
Dagrunn Sømme
Slo sammen Housing First og FACT Sandnes kommune slo sammen Housing First med oppsøkende FACT-team for å gi bedre tilbud til mennesker med både rus- og psykiske problemer.
Kristin Trane
Behov for lavterskeltilbud for mennesker med angst og depresjon Få med angst og depresjon får diagnose og behandling i helsetjenesten, viser ny undersøkelse. Synliggjør behov for kommunale lavterskeltilbud, mener Psykologforeningen.
Janne Aspehaug og Kai Knutsen Sivertsen
Levde på gata - hjelper nå andre i samme situasjon Janne Aspehaug levde i stadig uvisshet om sønnen Kai hadde mat, og om han levde. Nå er de begge ansatt i Ålesund kommune for å hjelpe andre i samme situasjon.