Publisert: 05. januar 2018.   Endret: 09. januar 2018
Grete Daling og Arve Almvik

-Progresjon mot et godt musikalsk resultat, som for eksempel en konsert, er viktig for deltakernes mestringsopplevelse, sier Arve Almvik (t.h). FOTO: Anne Kristiansen Rønning/napha.no

Ny studie om korsang for bedre psykisk helse

Ny studie om korsang for bedre psykisk helse

Korsang som hjelp til bedring for mennesker med psykiske helseproblemer krever god tilrettelegging, og ledere med både musikalsk og relasjonell kompetanse, viser ny studie.

-Det er ikke bare å sette i gang og synge Grieg flerstemt. Man må bygge stein på stein, og ta utgangspunkt i at deltakerne skal oppleve mestring og trivsel hele veien, sier prosjektleder, NAPHA-rådgiver og forsker ved Nord Universitet, Arve Almvik, til napha.no.

Progresjon og mestring

Nylig fikk han og de andre forskerne som driver korsangprosjektet «Syng deg friskere» publisert en artikkel i tidsskriftet Scandinavian Psychologist. 11 av 19 deltakere, som alle har psykisk helseutfordringer, ble intervjuet i studien.

-Progresjon mot et godt musikalsk resultat, som for eksempel en konsert, er viktig for deltakernes mestringsopplevelse. Dette krever både god musikalsk kompetanse og relasjonelle ferdigheter hos leder, sier Almvik.

Sangpedagog og korleder Grete Daling forklarer til psykologisk.no hvordan timene begynte med oppvarmingsøvelser. Avspenning, pusteøvelser, stemmebruk, rytmikk og konsentrasjon stod sentralt i oppvarmingen. Etter hvert begynte de å øve inn et repertoar, med fokus på å komme frem til et musikalsk produkt ganske fort.

-Behov for mer mangfold

Forskerne understreker at forskningen er for lite omfattende til å fastslå at korsang har positiv effekt på psykisk helse.

-Jeg vil likevel si at vi har nok materiale til å kunne anbefale at det prøves ut som et tiltak, sier Arve Almvik til psykologisk.no.

Han mener at det i psykisk helsetjenestene er begrenset hva som tilbys ved siden av medisinering og samtaler.

-Folk blir bedre på ulike måter, og jeg tenker det er behov for mer mangfold i helsetjenestene. Det finnes en del aktivitetstilbud, men lite musikk og sang, sier han til nettsiden.

Digital håndbok

For at andre skal kunne lære av erfaringene med Syng deg friskere har forskerne laget en digital håndbok.

-Den vil være nyttig for kommuner som vil satse på korsangtilbud som en del av lavterskeltjenestene for personer med psykiske helseplager, eller kortilbud rettet mot målgruppen i regi av Norges korforbund, sier Grete Daling til Nord Universitets nettside. 

Håndboka får du tak i ved å kontakte Arve Almvik eller Grete Daling.

Kommenter:

Mer om

nyheter recovery kunst.og.kultur

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen