Kurs: Selvskading og suicidalitet

Kurset fokuserer på praksis, forskning og fagutvikling og består av en vekselvirkning mellom foredrag i plenum, kliniske illustrasjoner, videopresentasjoner, diskusjoner og dialoger, praktiske øvelser og fremleggelse av kasuistisk materialet.
Tid og sted

Villa Sult, Kruses gate 8, Oslo

23. mars kl 09:00 - 20. april kl 16:00

Arrangør: Institutt for spiseforstyrrelser, Villa Sult

Lærere er professor Finn Skårderud, psykologspesialist Bente Sommerfeldt og psykologspesialist Kari Graver.

Dato: 22. mars, 23. mars og 20.april 2018
 
 Overordnete læringsmål for en slik kursrekke er å fremme handlingskompetanser i forhold til forståelse og hjelp til de som strever med selvskading og suicidalitet. Det betyr teoretiske kompetanser om selvskade og kliniske kompetanser spesifikt i forhold til hvordan møte og hjelpe den som selvskader seg.  

Kurset fokuserer på praksis, forskning og fagutvikling og består av en vekselvirkning mellom foredrag i plenum, kliniske illustrasjoner, videopresentasjoner, diskusjoner og dialoger, praktiske øvelser og fremleggelse av kasuistisk materialet.  

Kurset retter seg mot profesjonelle som møter mennesker som strever med denne problematikken, både voksne, barn og unge.  

Det vil bli søkt godkjennelse hos Norsk psykologforening, Den norske legeforening og Norsk sykepleierforbund.   For mer detaljert oversikt over struktur og innhold se www.spiseforstyrrelser.no  

Kurset vil koste 7500 NOK. Maks deltakere 35.  
Kursavgiften dekker all undervisning, fagmateriell , frukt, kaffe og lunsjer, men ikke reiser og overnatting.  

For påmelding ta kontakt med www.spiseforstyrrelser.no

Ved påmelding, vennligst oppgi; Navn - Adresse - Telefon - Epost-adresse - Fakturaadresse

Relevante artikler:

Ingen treff...