Endret: 25. januar 2018
Erna Solberg besøker Meny Tårnåsen i Oppegård

For noen år siden besøkte statsminister Erna Solberg Meny Tårnåsen i Oppegård. Butikken deltok i prosjektet  «Individuell jobbstøtte», som nå tilføres økte midler. ARKIVFOTO: Jan Walbeck/Oppegård kommune.

45 millioner til Individuell Jobbstøtte (IPS) og Jobbmestrende oppfølging

45 millioner til Individuell Jobbstøtte (IPS) og Jobbmestrende oppfølging

Flere med moderate til alvorlige psykiske helse- og rusproblemer skal få bistand til å komme i arbeid mens de er i behandling. Søk midler innen 15. mars.

-Regjeringen utvider nå IPS-ordningen slik at flere NAV-kontor kan bruke metodikken. Det blir flere jobbspesialister gjennom neste års statsbudsjett, skrev statsminister Erna Solberg i et blogginnlegg i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse sist høst.

Kjenner næringslivet

Nå har Helsedirektoratet utlyst over 45 millioner kroner, som kommuner og helseforetak innen 15. mars kan søke om for å etablere Individuell Jobbstøtte (IPS) eller den beslektede metoden Jobbmestrende oppfølging (JMO).

Blant annet kan det søkes midler til å ansette jobbspesialister, det vil si personer som fungerer som et bindeledd mellom brukeren, arbeidsmarkedet, NAV og helsetjenestene. Jobbspesialistene har ofte bakgrunn fra næringslivet, og jobber i stor grad med å finne arbeidsgivere med behov for de ferdighetene og interessene brukerne har.

Vil øke antall prosjekter

Det ble i 2017 gitt penger fra Helsedirektoratet til 32 IPS-prosjekter i Norge. I en SINTEF-rapport oppgir 83 kommuner at de har tatt i bruk IPS eller Supported Employment innen psykisk helsearbeid.

-Håpet nå er at antallet prosjekter skal øke, slik at flere mennesker med alvorlige psykiske helse- og rusmiddelproblemer får helsehjelp kombinert med jobb i det ordinære arbeidslivet, sier seniorrådgiver Randi Røed Andersen i Helsedirektoratet.

Det er plass til nye IPS- og JMO-prosjekter i 2018, opplyser Andersen

-Tilskuddsordningen kan bidra med økonomisk støtte til stillinger i en tre-årsperiode. Tilskuddsbeløpet trappes noe ned i løpet av de tre årene, noe som medfører krav om økt egenfinansiering. Målet er at stillingene etter prosjektperioden skal implementeres i ordinær drift, sier Andersen.

Kan gå sammen flere

Det er en forutsetning for tildeling av midler at det er etablert et forpliktende samarbeid mellom NAV og helsetjenesten. Stiftelser og organisasjoner kan søke hvis de har avtale med kommune eller regionalt helseforetak (RHF) om drift av tilbud til aktuelle målgrupper. Det er også mulig med samarbeid mellom flere aktører innen helsetjenesten og NAV-kommune på tvers av opptaksområder og fylkesgrenser, der dette vurderes hensiktsmessig.

Får opplæring

Tilskuddsmottakere vil få tilbud om kurs og opplæring. Ulike ressurssentre for IPS, som består av fire IPS-prosjekter med lang fartstid og mye erfaring, har hovedregien på opplæringen i samarbeid med NAPHA, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet.

-Det finnes en rekke kurs som til sammen blir en grundig pakke. NAPHA har vært med på å planlegge sammensetningen av denne pakken. Særlig i grunnkurs i IPS er vi delaktige, sier faglig rådgiver i NAPHA, Siri Bjaarstad.

-Vi har i år prøvd å gjøre IPS-kursene enda mer interessante for behandlere. Tradisjonelt har det vært flere jobbspesialister enn behandlere som har deltatt. Det er viktig å få med behandlerne fordi arbeid er en viktig del av behandlingen i IPS, sier Bjaarstad.

-Det er viktig å få med behandlerne fordi arbeid er en viktig del av behandlingen i IPS, sier NAPHA-rådgiver Siri Bjaarstad.

Kommenter:

Mer om

nyheter ips

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen