Endret: 23. januar 2018
Torbjørn Mohn-Haugen

-Flere erfaringskonsulenter bidrar til innovasjon og holdningsendringer i tjenestene, fordi man lytter mer til brukerne, mener leder i organisasjonen Erfaringssentrum, Torbjørn Mohn-Haugen. FOTO: Privat. 

Over 40 erfaringskonsulenter i Oslo

Over 40 erfaringskonsulenter i Oslo

Torbjørn Mohn-Haugen i Erfaringssentrum mener vekst i ansatte med egenerfaring i psykisk helsetjenestene gir innovasjon og holdningsendring.

-I Oslo kommune har det vært fokus på at unge erfaringskonsulenter hjelper andre unge. Snittalderen på erfaringskonsulentene her er 24 år, sier han.

Antallet har nå passert 40 i hovedstaden.

-Ungdomsmiljøene

-I Bydel Grorud jobber unge med egenerfaring, som også har vokst opp der, i oppsøkende arbeid rettet mot andre unge. Hos uteseksjonen i Oslo er det to typer erfaringskonsulenter. Det er et eget team, Perspektiv, som jobber inn mot det alternative ungdomsmiljøet i Oslo. De har også erfaringskonsulenter som jobber opp mot rusmiljøene på Vaterland og i Brugata, som er to av de stedene med mye salg av narkotika. De sistnevnte jobber med både ungdom og unge voksne, forteller Mohn-Haugen.

I Bydel Søndre Nordstrand har de 12 bydelsverter, som er unge som har vokst opp på Holmlia og Mortensrud. Disse driver også oppsøkende arbeid. I kartleggingen er i tillegg noen erfaringskonsulenter som jobber med voksne tatt med.

-Disse er tre ansatte i FACT-teamene i Oslo. Pluss meg som jobber ved utviklingssenter for psykisk helse- og rusarbeid og Ung Arena, samt en til som jobber med oppfølging i psykisk helseteam i Bydel Gamle Oslo, sier han.

-Får en helt annen kontakt

Mohn Haugen er leder for den relativt nystartede organisasjonen Erfaringssentrum, som er en organisasjon for erfaringskonsulenter ansatt i offentlig og privat sektor. Han gleder seg over at antall erfaringskonsulenter øker i hovedstaden.

-Jeg tenker at det er fantastisk at unge mennesker kan få hjelpe andre unge. Jeg ser hvor viktig jobben erfaringskonsulentene gjør er. De får en helt annen kontakt med ungdommene enn det fagfolkene gjør. Dette kommer også frem gjennom intervjuer som er gjort med ungdom ved Ung Arena der jeg jobber.

Han håper imidlertid at flere bydeler får erfaringskonsulent fremover. Per i dag har fem av 15 bydeler i Oslo slike konsulenter.

200-250 nasjonalt

På landsbasis er det ingen sikre tall på hvor mange erfaringskonsulenter det er, ifølge Mohn-Haugen.

-Men det snakkes om rundt 200-250. Med forbehold om at det faktisk er flere nå ettersom stadig nye stillinger lyses ut, sier han.

-Fagfolk tar mot til seg

-Hva tenker du som leder av en organisasjon for erfaringskonsulenter om utviklingen både i Oslo og nasjonalt?

-På landsbasis er det bra at vi blir stadig flere. Det bidrar til å skape et nytt erfaringsfagfelt, og til innovasjon og holdningsendringer i tjenestene fordi man lytter mer til brukerne. Jeg tror også at det gjør at flere fagfolk tar mot til seg og tør å bruke egne erfaringer mer i sin praksis og i sin hverdag, sier Mohn-Haugen.

Kommenter:

Mer om

nyheter erfaringskonsulent

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen