Endret: 26. januar 2018
Anne-Grethe Terjesen

-Helseminister Bent Høie har lovet at Regjeringen vil iverksette arbeid med Nasjonal strategi for pårørende. Her blir denne undersøkelsen et viktig bidrag, mener Anne-Grethe Terjesen i Pårørendealliansen. FOTO: Privat.

Stor undersøkelse om pårørende

Stor undersøkelse om pårørende

Familie og venner til mennesker med psykiske eller andre helseplager yter omsorg tilsvarende 110 000 årsverk. Nå kartlegges deres behov.

-Det er snakk om 800 000 mennesker som til enhver tid er pårørende her i landet, sier nestleder Anne-Grethe Terjesen i Pårørendealliansen.

-Viktig innsats

Drøyt 3700 pårørende har så langt svart på organisasjonens undersøkelse av pårørendes livssituasjon.

-Det er nå tre uker til fristen, og vi ønsker enda flere svar for å gi politikere og andre beslutningstakere et best mulig beslutningsgrunnlag rundt tilbud til denne gruppen, som gjør en så viktig innsats for så mange mennesker, sier Terjesen.

Vil vite mer om menn og unge

Særlig menn som er pårørende ønsker man mer kunnskap om.

-Hittil har rundt 500 menn svart.  Det er flere enn i fjor, da kun åtte prosent av de som svarte på undersøkelsen vår var menn. Vi ønsker uansett flere svar fra menn, og hvordan de opplever rollen som pårørende, sier hun.

Også unge pårørende ønsker hun flere svar fra.

-Mange unge mennesker har foreldre, søsken eller andre nære personer som sliter med enten fysisk eler psykisk helse. Det er viktig å få vite mer om deres behov.

Høie lover politisk satsing

Blant det pårørende spørres om i undersøkelsen er hva og hvor mye man gjør som pårørende, konsekvenser av dette for egen yrkesdeltagelse eller studier, påvirkning på egen helse, ønske om forbedringer og hvor man finner informasjon eller råd.

Helseminister Bent Høie anerkjente innsatsen og lovet økt satsing på pårørende, i en tale i november.

-Høie lovet at Regjeringen vil iverksette arbeid med Nasjonal strategi for pårørende. Her blir denne undersøkelsen et viktig bidrag, mener Terjesen.

PÅRØRENDEALLIANSEN

Kommenter:

Mer om

nyheter pårørende

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen