Endret: 05. februar 2018
Studenter

Helt ærlig heter kampanjen der norske studenter spørres om hvordan de har det, med vekt på psykososial helse. Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Spør 160 000 studenter om psykisk helse

Spør 160 000 studenter om psykisk helse

160 000 studenter skal nå spørres om hvordan de «helt ærlig» har det, gjennom Studentenes helse- og trivselsundersøkelse.

-Det vi har sett fra tidligere undersøkelser i 2010 og 2014 er en økning av egenrapporterte psykiske symptomplager blant studentene. De scorer høyere enn befolkningen for øvrig på slike plager, sier psykiatrisk sykepleier og velferdsdirektør i Studentsamskipnaden i Trondheim, Espen Munkvik.

-Kan brukes i helseforskning

Årets undersøkelse, som varer fra 6. februar til 20. mars og går ut til rundt 160 000 studenter, er både større og mer «profesjonalisert» enn de foregående.

-Nå har vi profesjonalisert undersøkelsen noen hakk, og fått med Folkehelseinstituttet sånn at det kan brukes i helseforskning i Norge.

Politisk interesse

Munkvik mener slike undersøkelser får politisk og praktisk betydning.

-Det setter fokus på en utfordring vi har sett øke. Da får vi automatisk en diskusjon i besluttende organer rundt omkring. Det er for eksempel satt av midler til studenters psykiske helse i statsbudsjettet, sier han.

-Unntakssituasjon å flytte hjemmefra

Munkvik beskriver overgangen til studenttilværelsen som sårbar.

-Det er en unntakssituasjon å flytte hjemmefra i en alder av 19-20 år, hvor mange har hatt en relativ bekymringsløs tilværelse hjemme med full kost og losji. På kort tid skal de takle mange nye utfordringer med å klare seg selv økonomisk, praktisk og sosialt. En del studenter mestrer ikke overgangen godt. Noen utvikler tegn på psykisk syptomplager og går for lenge før de tar kontakt med hjelpeapparatet. En del blir ensomme på ny plass, spiser dårlig, spiller dataspill på natta, og får generelt en negativ utvikling i starten av studietilværelsen, sier han.

Jobber forebyggende

Studentsamskipnaden jobber kontinuerlig med forebyggende tiltak.

-Vi har tiltak og psykososial helsetjeneste som skal være enkel å komme i kontakt med. Man trenger ikke henvisning, og kan ta kontakt selv og få hjelp raskt. Vi har også satset på lavterskel samtaletilbud på campusene, der man kan ta opp utfordringer som seksualitet, mestring av studiene, søvn, angst, depresjoner med helsepersonell plassert rundt omkring, forteller Munkvik.

Også forebyggende aktiviteter som fotball, håndball, volleyball, kor, teater og annet, legger Studentsamskipnaden til rette for.

Et ønske med undersøkelsen er at den skal være nyttig for helsetjenestene for øvrig, ved at den på grunn av sin bredde og størrelse forteller noe om hvilke problemer man kan forvente å møte fremover.

Espen Munkvik, velferdsdirektør ved Sit (Studentsamskipnaden i Trondheim).

Kommenter:

Mer om

nyheter lavterskeltilbud forskning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen