Introduksjonskurs om behandling av komplisert sorg (Complicated Grief Treatment)

Arbeider du klinisk med sorgproblematikk? Da er kanskje Comlicated Grief Treatment, CGT, noe for deg.
Tid og sted

Auditoriet, Statens Hus, Trondheim

5. april kl 14:00 - 5. april kl 16:00

Den fastlåste sorgen – komplisert sorg

Behandling av komplisert sorg (Complicated Grief Treatment, CGT) er en manual- og evidensbasert behandling utviklet av Dr. Katherine Shear, professor i psykiatri ved Columbia University i New York. Komplisert sorg forekommer hos om lag syv prosent av alle som opplever tap av nærstående. Det er betydelig høyere forekomst hos foreldre som har mistet barn, samt ved plutselig og voldsom død. Professor og CGT-lærer Lars Mehlum og CGT-terapeut Trine Giving Kalstad foreleser.

Kurset er en introduksjon til CGT for dem som ønsker å skaffe seg økt kompetanse i sorgbehandling.

Les mer og meld deg på her.

Relevante artikler:

Ingen treff...