Publisert: 18. juni 2018.   Endret: 14. august 2018
norse

STÅR BAK DIGITALT VERKTØY: Prosjektutvikler Marianne Magnesdotter Helleseth og daglig leder Joachim Vie. Vie mener at Norge trenger mer innovasjon på psykisk helse. (FOTO: David Zadig).

Digitalt tilbakemeldingsverktøy gir felles mål for klient og behandler

Digitalt tilbakemeldingsverktøy gir felles mål for klient og behandler

NORSE, Norwegian Outcome Response System for Evaluation, er et digitalt tilbakemeldingssystem som kan komme til å endre måten helsearbeidere jobber på.

1.500 klienter har brukt tilbakemeldingsverktøyet Norse frem til nå.

-Vi er sikre på at verktøyet gir grunnlag for godt samarbeid mellom klient og behandler, sier psykolog og prosjektutvikler Marianne Magnesdotter Helleseth, og daglig leder Joachim Vie. Vie slår fast at Norge trenger mer innovasjon på psykisk helse.

-Vi har tro på at innovativ teknologi og metode vil bidra til at målsetningene som ligger i nasjonale strategier for psykisk helse nås, sier Vie.

Implementert flere steder

Norse, Norwegian Outcome Response System for Evaluation, er det første tilbakemeldingsverktøyet i sitt slag utviklet i Norge. Det er et klinisk, elektronisk system for tilbakemelding. Det er dokumentert at systematisk tilbakemelding kan gi bedre behandling. Gjennom løsningen gir klientene beskjed om hvordan de har det, hvordan de opplever behandlingen og hvilke behandlingsbehov de har.

Norse er implementert i Helse Førde, hvor verktøyet er tatt i bruk ved stort sett alle avdelinger i psykisk helsevern. Både innen psykiatri og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det er også stor interesse for verktøyet andre steder i landet.

Kommer raskt til kjernen

-Det kan være vanskelig for mange å være åpne om hva problemet egentlig er i samtale med behandler. Mange synes også det er godt «å få ut» det som er vanskelig, og synes det kan være belastende at det tar tid før man kommer til kjernen, sier Helleseth. 

Klienter som bruker Norse kan logge seg inn med BankID på datamaskin, nettbrett eller  smart-telefon, og svare på en kartlegging om egen psykisk helse. Kartleggingen blir lagret på hver klients helsejournal.

I forkant av første samtale er det 89 spørsmål som fylles ut. Basert på klientens svar, lager Norse en persontilpasset profil som kan danne grunnlag for samtalen. Til neste time er det færre spørsmål som skal besvares, og skjemaet fylles ut i løpet av 5-10 minutt før samtalen.

Tar utgangspunkt i opplysningene

Dersom klienten for eksempel svarer på en måte som signaliserer at rus ikke er et problem, lukkes videre spørsmål om rus. Samtidig er det lagt inn spørsmål som fanger opp endringer i situasjonen. Tilbakemeldingssystemet blir med andre ord skreddersydd til den enkelte pasient, basert på tilbakemeldinger.

Kartleggingen som kommer ut etter at spørsmål er besvart, viser en enkel grafisk fremstilling samlet på en side med forklaringer, uten vanskelige, profesjonelle ord.

Gir tilbakemelding

Tilbakemeldingsverktøyet har spesielt fokus på samarbeidsrelasjoner, og klienten kan gi tilbakemelding på relasjon til behandler. 

- Samarbeid mellom klient og behandler er svært viktig for behandlingen. Og det kan ofte være vanskelig å gi tilbakemeldinger direkte. Det kan være være lettere via et elektronisk tilbakemeldingsverktøy, sier Helleseth.

Gir et godt bilde

Lillian Sætre, som er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie ved Helse Førde HF bruker Norse som verktøy i jobbhverdagen.

-Mange klienter er lei av å svare på standardiserte skjema som spør om de samme ting gang etter gang. Med Norse er det lett å forstå grafene slik de er fremstilt. Det er selvsagt noen som ikke synes det er greit å fylle ut skjema, og da lar vi det være sier Sætre.

Klientene får selv muligheten til å si noe om hvordan de opplever både relasjon til behandler og selve behandlingen.

-Det fine med Norse er at det gir tilbakemelding om behandlingsalliansen sier Sætre.

Handler om hvordan klienten har det nå

Slik tilbakemeldingsvektøyet er konstruert, vises alliansemål og behandlingsbehov allerede fra andre samtale.

-Norse tar utgangspunkt i «her og nå-situasjonen». Alle spørsmålene handler om hvordan klienten beskriver siste uke før behandlingssamtalen. Klienter som bruker verktøyet uttrykker tilfredshet med at hele spekteret i situasjonen belyses. Ikke bare det som er vanskelig, sier Helleseth.

Ingen er «bare en diagnose»

Når klient og behandler ser på kartleggingen sammen, går det an å starte rett på behandlingen uten for mye «utenomsnakk».

-Jeg ser alltid nøye på tilbakemeldingene før klienten kommer til timen.  Det er også en del av alliansen mellom klient og behandler, at de tilbakemeldingen klienten gir, blir inkludert i behandlingen. Jeg anser det som uheldig, dersom behandleren ikke tar tak i det som klienten gir tilbakemelding om, sier Helleseth.

-Alle har ressurser og styrker som det kan bygges videre på. Behandlingsrapporten er et viktig supplement og støtte i samtalene. Vi jobber mye med å dra veksel på alle de positive ressursene klientene har. Et menneske er ikke er «en diagnose», sier Helleseth engasjert.

Tilbakemelding hindrer drop-out

Det at klientens stemme blir hørt og tatt på alvor, fører også til at det er mindre sjanse for at behandlingen avbrytes. Dette har fagsjef ved psykiatrisk klinikk i Helse Førde, Christian Moltu skrevet om i sin doktorgrad.

-Vi har årlige evalueringsseminar sammen med klinikerne hvor vi går gjennom erfaringer med bruken av verktøyet. Det er også planer om tilsvarende evalueringsseminar sammen med klientene. Dette gjør Norse til et levende og dynamisk verktøy. Brukerstemmen er viktig for Norse, avslutter Helleseth og Vie.

Kommenter:

Mer om

verktøy god.hjelp.i.et.brukerperspektiv systematisk.tilbakemelding

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen