Publisert: 08. juli 2018.   Endret: 08. juli 2018
Arve Almvik og Grete Daling

STOLTE VINNERE: Førstelektorene Arve Almvik og Grete Daling fra Nord Universitet står bak Syng deg friskere, som er et korsangtilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer. På en stor internasjonal konferanse for psykososial rehabilitering i Madrid 5.-7. juli, kalt WAPR 2018, vant de pris for beste muntlige presentasjon. FOTO: Møyfrid Kjølsdal/napha.no 

Syng deg friskere vant førstepris på stor internasjonal konferanse

Syng deg friskere vant førstepris på stor internasjonal konferanse

-Jeg håper det kan bidra til å få korsang inn som tilbud i psykisk helsetjenestene, sier en glad korleder, Grete Daling.

Hennes presentasjon med film og intervjuer med deltakerne ble kåret til "best titled oral abstract" under konferansen WAPR 2018 i Madrid 5.-7. juli,  der det var over 100 andre innlegg.

-Ikke tilstrekkelig anerkjent 

-Syng deg friskere viser en svært tydelig kobling mellom recovery og korsang. Kanskje dette bidrar til å formidle hva det er, betyr og hva som ligger til grunn for at tilsvarende prosjekt skal kunne lykkes, sier Daling.

Daling mener det er en klar kobling mellom psykisk helse og korsang, og at denne koblingen ikke er tilstrekkelig anerkjent alle steder.

-Prisen er en anerkjennelse av prosjektet vårt som sådan, som kan bidra til enda mer fokus på dette og tilsvarende prosjekter, sier hun.

Presenterte på spansk

Presentasjonen Daling holdt i Madrid vektla at deltakelse i korsang kan bidra positivt til personlig recovery, men at det eksisterer lite forskning på feltet. 

Daling holdt en ni minutter lang presentasjon på spansk, og viste film fra prosjektet som også var tekstet på spansk. Arve Almvik hadde laget en kort skriftlig presentasjon på engelsk av prosjektet, og de to stilte med en flott brosjyre på engelsk som presenterte Syng deg friskere i tekst og bilder. 

«Diagnosefritt rom»

Sammen med Nord Universitet-kollega Arve Almvik, som også jobber halv stilling i NAPHA, gjennomførte Daling en kvalitativ studie med fokusgruppeintervju av 11 personer som deltok i 10 uker på korsangprosjektet Syng deg friskere.

Målet var å utvikle kunnskap om hvordan ukentlig deltakelse på korsangøvelser bidro til bedringsprosesser hos personer med psykiske helseplager. Studien viser at korøvelsene ble opplevd som et «diagnosefritt rom» uten fordommer, og en trygg plass der deltakerne våget å utfordre sin egen sårbarhet.

Støttende fellesskap og faglig kvalitet

Det var fokus på det friske, og øvelsene ga påfyll av glede og gode øyeblikk. Symptomlette og endret selvforståelse ga også økt trygghet på andre hverdags- og samfunnsarenaer.

Videre viste studien at å tilpasse repertoar og øvelser til deltakergruppas forutsetninger er en nøkkel for opplevelsen av mestring. Dirigentens rolle er sentral, og hun eller han må beherske både det musikkfaglige håndverket og ha relasjonelle og recoveryfremmende kvaliteter. For at koret skal bli en arena for utvikling og læring er det ifølge intervjuene en forutsetning at fellesskapet er støttende, med rom for at den enkelte kan utfordre sin egen komfortsone.

Kommenter:

Mer om

nyheter recovery kunst.og.kultur

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen