Erfaringssamling for metodeveiledere i utvidet oppfølging (SE) og individuell jobbstøtte (IPS)

Tid og sted

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

18. september kl 10:00 - 19. september kl 15:30

Vi inviterer metodeveiledere i Utvidet Oppfølging i NAV og IPS/SE til erfaringssamling på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 18.-19.september.

 

Tidspunkt: tirsdag 18.september kl. 10.00 – onsdag 19.september kl. 15.30

 

Målet med disse samlingene er å dele erfaringer, få kontinuitet og opprette nettverk for denne viktige rollen. Vi holder oss til planen for 2018 og kjører felles samling for UTVO og IPS denne gangen også. Vi begynner å bli så mange på disse samlingene, at vi likevel ønsker å dele oss i flere ulike grupper enn forrige gang. Vi kommer til å være noe samlet både Utvidet Oppfølging og IPS/SE, men også jobbe separat i grupper.

 

Erfaringsutveksling, veiledning og case vil være hovedtema. SEND GJERNE INN RELEVANTE CASE I FORKANT! Husk at dette er deres samling. Tenk gjennom om aktuelle problemstillinger dere ønsker å drøfte.

 

Meld dere på linken under! Påmeldingsfrist er 27.august:

 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=963LPCAYC51N  

 

Arbeids- og Velferdsdirektoratet dekker kurs og dagpakke for alle, inkludert middag. Overnatting dekkes av det enkelte fylke/enhet, og dere må selv legge ut for rommet og få refusjon fra arbeidsgiver.

 

Program kommer senere!

 

Relevante artikler:

Ingen treff...