NEON 2018

Innovasjonsbegrepet har vist seg fleksibelt og anvendelig på stadig flere områder. Der mange tidligere forbandt innovasjon med teknologiske nyvinninger som lyktes i markeder, er det i dag like naturlig å snakke om tjenesteinnovasjon, sosial innovasjon, forretningsmodellinnovasjon og innovasjon i offentlig sektor.
Tid og sted

Scandic Lillehammer Hotel

20. november kl 09:00 - 22. november kl 16:00

Arrangør: Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i innlandet (HINN)

I årets konferanse vil vi invitere til refleksjon og dialog om forholdet mellom innovasjon og organisasjonsforskning. Hva kan innovasjonsforskningen tilføre organisasjonsfaget? Og hva er organisasjonsforskningens bidrag på innovasjonsfeltet? Hvilke implikasjoner har det økte fokuset på innovasjon i forskningspolitikken og for studier av organisasjoner? Hva hemmer og fremmer innovasjon? Hvordan kan vi forstå ulike aktørers roller i innovasjonsprosesser? Hvilken rolle spiller struktur og kultur – og hva betyr ledelse? Hvordan kan vi forstå implementering og spredning av innovasjoner i og mellom organisasjoner? Hva er virkningene og konsekvensene? Er innovasjon alltid bra og for hvem? Hvordan får vi til innovasjon som er demokratisk, etisk og bærekraftig.

For mer informasjon og påmelding se HER

Relevante artikler:

Ingen treff...