Todagerkurs: Erfaringskonsulent - erfaring som profesjon

KBT arrangerer kurs om erfaringskonsulentenes rolle i Trondheim - for både arbeidsgivere og erfaringskonsulenter
Tid og sted

Thon Hotel Prinsen, Kongens gate 30, Trondheim

26. september kl 10:30 - 27. september kl 16:00

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) arrangerer kurs erfaringskonsulentenes rolle.

Dette er et kurs som vil være nyttig blant annet for arbeidsgivere som har engasjert erfaringskonsulent eller planlegger å etablere erfaringskonsulentstilling.

Det er også for erfaringskonsulenter i tjenestene, eller for deg som ønsker å bli erfaringskonsulent eller er interessert i denne spennende nye stillingstypen.

Kurs om erfaringskonsulentenes rolle avholdes 26. og 27. september i Trondheim.

Ulike spørsmål blir drøftet, som for eksempel:

  • Hvilke krav stilles det til arbeidsgiver og medarbeidere som ansettes som erfaringskonsulenter?
  • Hva er mulighetene og hva er utfordringene?
  • Hvordan kan vi finne rollene som styrker tilbudet til brukerne?
  • Kurset legges opp med dialog og workshopøkter.

Mer informasjon og påmelding.

Relevante artikler:

Ingen treff...