Publisert: 23. august 2018.   Endret: 23. august 2018
Alle i arbeid deltakere

HÅPER PÅ JOBB: De 12 deltakerne i TV2-serien Alle i arbeid! har ulike psykiske helseutfordringer. Målet med serien er at de skal bli inkludert i arbeidslivet. FOTO: TV2.

Ny tv-serie vil bryte barrierer i arbeidslivet

Ny tv-serie vil bryte barrierer i arbeidslivet

-Dette gir oss en stemme ut i offentligheten som vi har manglet til nå, mener Olav Helland (31). Han har Asperger, og jakter jobb i TV2-serien Alle i arbeid!, som har premiere 28. august.

Til napha.no forteller han hvorfor han ble med i programmet Alle i arbeid!, der målet er at 12 personer med Asperger, Tourettes, ADHD og andre psykiske helseutfordringer skal inkluderes i arbeidslivet.

-Jeg ble sykmeldt i 2015 på min gamle arbeidsplass, var utbrent og gikk over på arbeidsavklaringspenger fra NAV. Jeg gikk gjennom en periode da jeg hadde det ganske kjipt, var deprimert lenge og visste ikke hva jeg skulle gjøre med livet mitt. Mot slutten av 2016 så jeg annonseringen for deltakere til dette programmet. Det var en god måte å gjøre et nytt forsøk på å komme inn i arbeidslivet, da jeg følte at ting gikk tregt i NAV-systemet, sier Helland.

Enten eller-arbeidsliv

Han brenner for å vise at mennesker med Asperger og andre utfordringer også besitter store ressurser. Selv har han en bachelor i interaktiv media fra Høgskolen i Hedmark, og han har utviklet et nytt studium for dataspill ved Buskerud Folkehøgskole, som har spredt seg til flere folkehøgskoler.

-Mange har mye å bidra med selv om de ikke kan jobbe 100 prosent. I dag er det litt sånn at du enten er i full jobb eller så er du uføretrygdet. De fleste jeg møter som er utenfor arbeidslivet har noe å bidra med, men veldig mange får ikke sjansen fordi arbeidslivet ikke er tilrettelagt for dem, mener Helland.

-Ga meg selvtillit

I TV2-programmet Alle i arbeid!, som ble spilt inn i 2017, fikk han og de andre deltakerne hjelp av ulike spesialister på både psykisk helse og arbeidsliv.

-Det viktigste for meg var en evnetest som en psykologspesialist gjorde av meg. Jeg scoret ganske høyt på mange ting, som logisk tenkning og kreativ problemløsning. Den testen ga meg veldig mye selvtillit. Den gjorde meg bevisst både på styrkene mine og på svakhetene. Det er verdifullt. Jeg har en del sosial utfordringer, og det å organisere hverdagen min og holde en god døgnrytme kan være vanskelig i blant, sier han.

Han ble også utfordret av en jobbcoach til å ringe rundt til arbeidsgivere.

-Hun var med på å pushe meg til å gjøre ting jeg synes er litt ubehagelig, og det var bra at jeg ble utfordret på den måten, sier han.

-Godt tidspunkt

Han håper et arbeidsliv med rom for mer variasjon kommer i fremtiden.

-Jeg synes det er et stort tap for både individene og samfunnet at så mange med Asperger og andre utfordringer faller utenfor arbeidslivet, selv om mange har store ressurser, sier han.

Det å jobbe og være til nytte mener han er en stor del av det å skape en hverdag som man kan leve med og trives i.

-TV2-programmet kommer på et veldig godt tidspunkt, fordi regjeringen har satt ned et utvalg som skal utrede en helhetlig plan for autisme frem til 2020. Utvalget skulle hatt flere med kompetanse fra næringslivet. Dessuten har ingen av medlemmene i utvalget en autismediagnose. For meg blir det helt feil, sier han.

-En stemme ut

Han mener TV2-programmet representerer en mer tidsriktig tilnærming.

-Vi er vant til å bli snakket om og til, vi trenger å snakke med. Det dette tv-programmet gjør er at det gir oss en stemme ut i offentligheten, som vi har manglet til nå, sier Helland.

Ideen til TV2-serien Alle i arbeid er hentet fra engelske BBC, som kalte det Employable Me.

-Formatet ble oppdaget på en tv-messe i Cannes. Det var en tematikk vi opplevde som viktig. Jeg håper denne dokumentarserien kan bidra til at vi som samfunn bedre tilrettelegger arbeidslivet for mennesker med ulike diagnoser og ulike utfordringer, sier prosjektleder Ida Kalheim i TV2.

-Ubrukte ressurser

Noe av det viktigste hun mener programmet viser er at alle er forskjellige, selv om man  har lignende diagnoser.

-Det å leve med Asperger for eksempel, kan arte seg forskjellig fra person til person. Det handler om å se hele mennesker, og akseptere at man er forskjellige. Det er veldig mange ubrukte ressurser samfunnet vårt kan nyte godt av om vi klarer å legge til rette for flere i arbeidslivet, mener hun.

Serien består av seks episoder. Den begynner tirsdag 28. august.

-Tirsdager kl 20 er prime time på tv, fastslår prosjektlederen.

Hun takker deltakerne.

-Vi er veldig takknemlig for at deltakerne har stilt opp. De har snakket om hvordan de opplever det å stå utenfor arbeidslivet, og om ønsket om å få en jobb, sier hun.

Sender debatt

27. august, dagen før premieren, arrangerer TV2 et dialogmøte om temaet.

-Vi skal samle parter som kan ha en påvirkning på hvordan arbeidslivet kan bli. Det blir et møte med aktører fra både offentlig og privat sektor, og de som er med i serien, for å snakke om hva vi kan gjøre. Denne regjeringen har invitert til en inkluderingsdugnad. Det blir en debatt om dette på TV2 Nyhetskanalen den dagen, sier hun.

ALLSIDIG: Foto er en av Olav Hellands mange interesser. 31-åringen, som har Asperger, mener jobb betyr mye fordi det både gir mulighet til å forsørge seg selv og bidra til samfunnet.
HOLDER DEBATT: -Vi skal samle parter som kan ha en påvirkning på hvordan arbeidslivet kan bli, sier prosjektleder Ida Kalheim i TV2.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen