Endret: 30. oktober 2018
Kristin Hjertø, klinisk sosionom Mestringstilbudet, Trondheim

TAR TEMPEN: – Vi ønsker å snakke med alle i telefonen. Jeg kaller spørsmålene vi stiller en temperaturmåling, sier klinisk sosionom Kristin Hjertø. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no.

Én telefon inn til 18 ulike tilbud

Én telefon inn til 18 ulike tilbud

2000 personer ventes å ha kontaktet Mestringstelefonen i 2018. Fra den loses mennesker med lettere psykisk helse- og rusplager videre til rask hjelp fra 18 ulike lavterskeltilbud i Mestringstilbudet i Trondheim.

– Jungeltelegrafen går, stadig flere fastleger får vite om tilbudet, og behovet er stort for rask og god psykisk helsehjelp, sier klinisk sosionom Kristin Hjertø.

– Hjertet i tilbudet

Sammen med 10 av sine totalt 25 kolleger i Mestringstilbudet deler hun på å betjene Mestringstelefonen.

Mestringstilbudet i Trondheim kommune er omtalt i NAPHAs nye hefte om lavterskeltilbud i kommunene som kan lastes ned. 

– Mestringstelefonen er hjertet i tilbudet. Herfra gjør vi en kartlegging av hjelpebehovet, og de som tar kontakt, kan velge mellom 18 ulike lavterskeltilbud for lettere psykiske helseplager, sier Hjertø.

Tre av fire får det bedre

Mestringstilbudet startet opp som et prøveprosjekt i 2016. Tilbudet ble en så stor suksess at kommunen etter ett år valgte å gjøre det til en del av det faste psykisk helsetilbudet.

En brukerevaluering ble gjort høsten 2017, etter halvannet års drift. Den viser at mer enn åtte av ti synes det er lett å komme i kontakt med Mestringstilbudet, og at tre av fire opplever å ha fått det bedre etter å ha mottatt hjelp derfra.

– Vi er godt fornøyde med disse tallene, sier psykologspesialist Viviann Sandberg Larsen.

Stor bredde

Bare fra oppstartsåret 2016 til året etter doblet antallet som tok kontakt seg, fra drøyt 500 til over 1000.

– Vi merker at henvendelsene går opp for hver måned, sier Hjertø.

Tjenesten har et stort spekter av ulike tilbud. Foruten mer tradisjonelle tilbud som kurs i mestring av depresjon har de også kurs om spilleavhengighet og sinnemestring. De tilbyr også hasjavvenningsprogram og hjelp til brukere av anabole steroider samt kurs for pårørende, blant mye annet.

– Det er en stor fordel at vi er så mange ansatte, med ulik bakgrunn. Det gjør at vi kan sy sammen så mange tilbud, sier Hjertø.

– Krever erfaring

Staben består av blant annet sosionomer, psykologer, vernepleiere, psykiatriske sykepleiere og ergoterapeuter. Alle jobber en del av tiden i Mestringstilbudet og en del i øvrige psykiske helsetjenester.

– Alle har mye etterutdanning, og har jobbet lenge i rus- og psykisk helsefeltet. Hos oss jobber man veldig selvstendig. Det krever at man har litt mer erfaring og videreutdanning. Å betjene Mestringstelefonen, for eksempel, krever at du har møtt mange mennesker med psykiske helse- og rusproblemer før, sier psykolog Martin Schevik Lindberg.

– Temperaturmåling

Ofte vet ikke folk som tar kontakt, hva slags hjelp de vil ha.

– Vi ønsker derfor å snakke med alle i telefonen. Også de som søker hjelp via et kontaktskjema vi har på nett, ringer vi til. Jeg kaller spørsmålene vi stiller en temperaturmåling. På denne måten kan vi lose folk videre til riktigere tilbud og samtidig bli mer treffsikre i de korte intervensjonene våre, sier Kristin Hjertø.

Tidlig og riktig hjelp

Psykologspesialist Viviann Sandberg Larsen forteller at Mestringstilbudet har vektlagt å møte målgruppenes reelle behov og å komme tidlig til.

– Tanken er å ha et differensiert tilbud, som ikke skal komme fra interessen til fagfolkene, men ut fra folks behov. Om mange henvender seg om noe som vi ikke har kurs om, for eksempel deprimerte småbarnsforeldre, så bygger vi et kurs om det, sier Sandberg Larsen.

Det å kunne smi mens jernet er varmt, er viktig for Mestringstilbudet.

– Vår hovedmålgruppe er de som tidligere ikke fikk hjelp i første omgang, og som kunne ha fått avslag både på hjelp ved DPS og på vedtak i kommunen. Dette var folk vi ofte fikk inn senere, når problemene hadde forverret seg. I dette tilbudet jobber vi i tidlig-intervensjons-ånd, tilføyer Kristin Hjertø.

KREVER ERFARING: – Å betjene Mestringstelefonen krever at du har møtt mange mennesker med psykiske helse- og rusproblemer før, sier psykolog Martin Schevik Lindberg.
MESTRINGSTILBUDET I TRONDHEIM KOMMUNE

18 ulike lavterskeltilbud for voksne over 18 år med lettere psykiske plager og/eller rusproblemer.

Kort ventetid, og folk kan ta kontakt selv, uten henvisning.

Opprettet som ettårig prosjekt i 2016.

Fra 2017 en del av kommunens faste tilbud.

Depresjon og angst de to vanligste årsakene til at folk tar kontakt.

Mestringstelefonen bemannet hver dag. Loser folk til riktig tilbud etter en første kartlegging.

1013 henvendelser i 2017. Ligger an til dobling i 2018.

Brukerevaluering oktober 2017 viser at mer enn åtte av ti syntes det var lett å få kontakt med Mestringstilbudet, uavhengig av hvor de fikk informasjon om tilbudet fra.

Tre av fire opplever at de har fått det bedre etter hjelpen de har mottatt. 94 prosent opplever at ventetiden ikke var for lang.

Kommenter:

Mer om

lavterskeltilbud

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen