Endret: 25. februar 2019
Leilighet

Illustrasjonsfoto: colourbox.com.

Endret livskvalitet av å bli boligeier

Endret livskvalitet av å bli boligeier

Opplever bedring i livskvalitet og psykisk helse etter flytting fra leid kommunal bolig til egen eid bolig.

Steinkjer og Verdal kommune er to kommuner som har jobbet proaktivt innen det boligsosiale arbeidet, og det gir gode resultater for deres brukere.

I min masteroppgave med «Jeg har fått det bedre, definitivt» fra Nord Universitet i 2018, har jeg intervjuet ni personer som har flyttet fra leid kommunal bolig til egen bolig. 

Hovedfunnet i denne studien er at alle informantene oppgir en bedring i opplevd livskvalitet og egen opplevd psykisk helse etter kjøp av egen bolig. De har gjenopprettet kontakt med familie, og har god kontakt med naboer. De ønsker ikke noen uttalt kontakt med naboer, men ønsker å være for seg selv og regulere besøk som de selv ønsker, noe som også kan være rusforebyggende. De har opplevd god støtte fra familie og boligkontor i prosessen med kjøp av bolig. De fortalte at økonomien har blitt bedret, og noen opplyser at de har fått bedre økonomi som boligeier enn da de tidligere leide bolig.

Det er fire hovedtemaer som stakk seg frem under analysen:

  • Bedre økonomi
  • Bedre psykisk helse
  • Bedre livskvalitet
  • Støtte i prosessen med kjøp av bolig 

Konklusjonen er at alle 9 informantene i denne undersøkelsen opplever endring til en bedre livskvalitet. De opplever mer mestring i hverdagslivet, og har mindre behov for helsetjenester enn tidligere. Dette er helt i Housing First-ånden, da det ikke har blitt stilt krav om behandling for å kunne kjøpe seg bolig. De har fått god oppfølging i hele prosessen med søknad om lån, følge til visninger, bistand under budrunde og kontraktskriving før kjøp. De opplever at de har blitt tatt på alvor av de ansatte i Steinkjer og Verdal kommune, og at den oppfølgingen de har fått under hele prosessen har vært avgjørende for at de nå er boligeiere. Flere forteller om redusert rusbruk, og at den psykiske helsen er blitt mye bedre. Alle informantene forteller at økonomien har blitt bedre, og at de nå betaler mindre per måned enn da de leide kommunal bolig. Bostandarden er også vesentlig forbedret, og flere koser seg med små og store oppussingsprosjekter i egen bolig.

"Jeg har fått det bedre, definitivt"

Informantene opplever at de har kommet inn i en god Recovery-prosess etter å ha blitt boligeier. Recovery som en personlig og sosial prosess er ikke en behandlingsmetode, men en måte å mestre livet på en god måte. De opplever nå trygghet i egen bolig, og mestring ved at de kan gjøre store og små oppussingsprosjekter. De er nå boligeiere på lik linje med alle andre.

I denne prosessen har brukerne blitt myndiggjort (Empowerment), og gjort i stand til å øke sin egen kontroll over egen helsetilstand og forbedre den. 

En av informantene slår fast: "jeg har fått det bedre, definitivt", noe som også ble tittelen på masteroppgaven. Mitt håp med denne studien er at flere kommuner kan tenke litt utenfor boksen, og strekke seg litt lenger for brukerne så de kan få et mer verdig liv som boligeier.

Les masteroppgaven i Bibsys

 

Kommenter:

Mer om

empowerment housing.first recovery bolig psykisk.helse masteroppgaver/hovedoppgaver

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen