Vernepleierkonferansen

Vernepleierkonferansen er en årlig møteplass for landets vernepleiere. Her møtes vernepleiere og andre som er interessert i vernepleierfaglig arbeid til nettverksbygging, faglig påfyll, og fag- og profesjons utvikling. Konferansen består av plenumsforedrag og parallelle sesjoner.
Utstillere er også velkommen.


Tid og sted

Thon Hotel Oslo Airport, Balder Alle, Gardermoen

4. februar kl 10:00 - 5. februar kl 15:30

Mer informasjon og påmelding her: 

 

Relevante artikler:

Ingen treff...