Publisert: 16. november 2018.   Endret: 20. november 2018
Lever med psykoser

Hovedpersonene Ruth Andrea, Benjamin og Maria har erfaringer med å leve med psykose. De deler raust av sine opplevelser og erfaringer.

Læringsprogram for økt forståelse for psykose

Læringsprogram for økt forståelse for psykose

SE HELE MEG er et helt nytt, nettbasert læringsprogram for å styrke åpenhet og dialog mellom pasienter med psykoseopplevelser, familie, venner og hjelpere.

-Dette er en gavepakke både til fagfeltet som jobber med psykose, og ikke minst til de som sliter med psykose og deres nærmeste, sier Gunnar Brox Haugen i SEPREP.

Sehelemeg.no er gratis og tilgjengelig for alle. 

-Var ikke i tvil

Læringsprogrammet skal være et verktøy for å komme i gang med gode samtaler om et tema det ellers er vanskelig å snakke om. Ønsket fra de som står bak, er at de som bruker læringsprogrammet skal oppnå større forståelse for hvordan psykose kan oppleves for den det gjelder og at erfaringene med psykose er ulike. Programmet bygger på dokumentarserien Stemmene i hodet som gikk på NRK vinteren 2017

-Vi syntes TV-serien var fantastisk, og at fortellingene derfra fortjente et lengre liv etter at det ble tatt av skjermen. Når vi fikk mulighet til å lage et læringsprogram sammen med filmskaper Gunnhild Asting, var vi ikke i tvil om at vi ville jobbe med dette prosjektet, sier Brox Haugen.

I læringsprogrammet blir det brukt klipp og animasjoner fra TV-serien, men også materiale som ikke har vært vist tidligere. 

Hovedpersonene Benjamin, Ruth Andrea og Maria har erfaringer med å leve med psykoser. Læringsprogrammet er lagt opp gjennom å fortelle historiene til hovedpersonene og man blir presentert for spørsmål, med utgangspunkt i fortellingene deres, som man kan reflektere rundt. Via animasjoner deler hovedpersonene erfaringer fra sine indre liv, der parallelle virkeligheter finner sted. De forteller også åpent fra barndom, privatliv og om sine erfaringer i behandling. Alle de tre hovedpersonene har fått god behandling på Crux Bergfløtt behandlingssenter, og mange av klippene er filmet der. 

Løfter fram innsideperspektivet

- Gjennom SE HELE MEG kommer innsideperspektivet veldig godt fram, både gjennom de medvirkende og familiene deres og behandlerapparatet. En del av det som kommer opp i fortellingene er tema som det er vanskelig å snakke om for mange, og SE HELE MEG kan være til hjelp for å få i gang gode samtaler, sier Brox Haugen.

SEPREP og Gunnhild Asting håper læringsprogrammet kan bidra til at mennesker med psykoseopplevelser opprettholder sine sosiale nettverk med familie og venner og ikke isoleres fra det sosiale fellesskapet. De vil også fremme håp og mindre håpløshet knyttet til lidelsen. At personer som erfarer eller har erfart psykoser skal oppleve mer mening og bedre mestring i eget liv er også et mål. De ønsker at familier, venner og fagfolk, gjennom historiene som fortelles, kan få en bedre forståelse og bli mer virksomme hjelpere. Materialet er utformet slik at en skal ta i bruk egne livserfaringer i konstruktive dialoger. Håpet er at programmet kan bidra til mindre stigmatisering og mindre opplevelse av skam rundt psykoseopplevelser. De som benytter filmene blir kjent med personen, og ikke pasienten! 

Bruker det vonde til noe godt

I tillegg til å være en av hovedpersonene i SE HELE MEG, har Benjamin Solvang også vært konsulent under produksjonen av læringsprogrammet. Tidligere hadde Benjamin diagnosen Schizoaffektiv lidelse. Etter god behandling og stor egeninnsats har han ikke diagnosen lenger.

- Jeg er utrolig takknemlig for at jeg fikk muligheten til å være med å bidra. At jeg kan bruke noe av alt det vonde jeg har opplevd til noe godt. Dette er en reise jeg har vokst veldig på og er jeg svært takknemlig for alle de fantastiske menneskene som har gjort denne opplevelsen så god, sier Benjamin.

Han håper at læringsprogrammet skal gi inspirasjon til helsepersonell og vise dem viktigheten av tid, det å bygge gode og trygge relasjoner, og å se hele mennesket i behandlingssystemet.

- Jeg håper læringsprogrammet, og foredragene jeg reiser rundt og holder, gir håp til de som har det vanskelig og familiene deres. Ønsket er å øke forståelsen og åpenheten rundt psykisk helse og schizofrenidiagnoser, slik at stigmaet minsker. Vi er alle bare mennesker og vi har alle en psykisk helse, poengterer Benjamin.

Virkemidler som fungerer

Filmskaper Gunhild Asting forteller at de er spent nå på å høre hvordan læringsprogrammet blir benyttet.

- Med TV-serien erfarte vi at den satte i gang følelser og tanker. Det var enkelt å identifisere seg med ulike aspekter ved hovedpersonene. Dette ga åpning til å prate om ulike temaer som man ellers ikke så lett snakker om, sier hun, og tilføyer:

- Mange pekte også på det unike ved måten animasjonene skildrer psykoselidelser på. Også fagfolk fikk aha-opplevelser når de så hvordan psykose kunne oppleves av de som var rammet av det. For oss var dette gode tilbakemeldinger å få, fordi det viste at virkemidlene vi hadde brukt, kunne gi seerne ny innsikt. 

- Stor relevans for kommunehelsetjenesten

Personer med psykoseopplevelser, familier, nettverk og fagfolk er hovedmålgruppene for dette verktøyet. Programmet vil kunne brukes i brukerstyrte miljøer og fagmiljøer som arbeider med utredning, behandling og oppfølging av mennesker med psykose. Landsgruppen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) sitt nettverk av pårørende til mennesker som sliter med psykoser, er en annen viktig kanal.

- Fagfolk vil være naturlige brukere av programmet, spesielt de som arbeider i en- eller flerfamilie­grupper. Det samme gjelder for de som arbeider i tjenester med lengre tidsperspektiv på klinikker/sykehus, DPS og andre institusjoner, sier Brox Haugen.

Han forteller at de har jobbet mye med å få til tekster som er begripelig for alle og enhver. De har også hatt fokus på å få til gode refleksjonsspørsmål.

- Jeg mener læringsprogrammet har stor relevans for kommunale tjenester, for folk bor jo i kommunene. Vi må aldri glemme de mest alvorlig syke som trenger langvarige og gode støttetjenester. Vi må ha trua på at det kan gå bra. Noe av hovedhensikten med SE HELE MEG er at det skal gi håp, både for de som sliter med psykoser, for familiene deres, og for de som skal hjelpe. Det har vært en stor glede for oss å jobbe med filmskaper Gunhild, hovedpersonene og alle de andre involverte. Vi er svært stolte av resultatet og håper virkelig at opplegget blir brukt, sier Gunnar Brox Haugen i SEPREP. 

 

Disse står bak læringsprogrammet Sehelemeg.no

SE HELE MEG har blitt til i tett samarbeid mellom filmskaperen Gunhild Asting og Stiftelsen SEPREP, Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (seprep.no). 

Gunhild Asting har siden 2004 jobbet som dokumentarfilmskaper og regissør. Hennes siste serie Stemmene i hodet (NRK 2017), og materiale knyttet til den, er utgangspunktet for SE HELE MEG. Ved siden av å regissere filmene knyttet til læringsprogrammet har hun samarbeidet med SEPREP i idéfasen og hele produksjonsprosessen. Gunhild Asting har vært mye benyttet som foredragsholder med utgangspunkt i Stemmene i hodet. E-post: gunhild@mop.no  

SEPREP ved daglig leder Gunnar Brox Haugen. Han har vært prosjektleder for SE HELE MEG. Seprep ble stiftet i 1990. Utgangspunktet var et nettverk av engasjerte fagfolk som ønsket å bidra til et humanistisk, helhetlig og psykososialt orientert behandlingstilbud for mennesker med psykose. Åpenhet og brukerdeltakelse har vært sentrale verdier fra begynnelsen. E-post: gunnar.brox.haugen@seprep.no

Filmskaper Gunhild Asting.
Gunnar Brox Haugen i SEPREP.
Læringsprogrammet består av åtte hovedemner:

1. Åpenhet

2. Parallelle virkeligheter

3. Barndom og oppvekst

4. Miljøterapi som gir mening og mestring

5. De gode hjelperne

6. Familie, venner, skole og jobb

7. Overgang til et selvstendig liv

8. Muligheter, glede og håp

Kommenter:

Mer om

psykisk.helse læring.og.mestring åpen.dialog nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen