Publisert: 16. november 2018.   Endret: 29. november 2018
Same Samhaar Yassin (t.v.) og Nora Mahendran Berge

UNG ARENA har bare en liten PC i resepsjonen, ikke en stor skjerm. Dette etter ønske fra ungdommene, sånn at de føler seg sett og godt mottatt. F.v Erfaringskonsulent Same Samhaar Yassin og koordinator Nora Mahendran Berge. FOTO:KRISTIN TRANE/NAPHA

UNG ARENA OSLO: – Noen å snakke med

UNG ARENA OSLO: – Noen å snakke med

Hos Ung Arena kan unge mellom 12 og 25 år stikke innom for en prat når de har behov for det. Fagpersoner, erfaringskonsulenter og frivillige jobber sammen for å hjelpe unge med psykiske utfordringer eller rusvansker.

Ung Arena åpnet på Grønland i Oslo 1.september 2016. Siden da er det registrert 550 personer i alderen 12 til 25 år som har benyttet seg av tilbudet. I tillegg har mange barn og unge vært innom og snakket med ansatte på Ung Arena.

– Vi har åpen dør, og barn og ungdom kan hilse på oss og komme på temakveld uten å si navnet sitt. Vi har også snakket med mange tusen ungdommer ute på skoler, og vi har hatt mange skoleklasser på besøk her, forteller prosjektleder for Ung Arena Inger Sønderland.

Drop-in med null ventetid

Når jeg spør dem om det virkelig er null ventetid, svarer de kontant ja.

– De unge kan faktisk våkne opp en dag og tenke det er i dag jeg er klar for å ta tak i utfordringene mine. Eller det er i dag jeg kan utnytte fritimene til en samtale, en samtale med noen som lytter, sier sosialfaglig koordinator Nora Mahendran Berge.

Hun siterer stortingspolitiker Hadia Tajiks begeistring over tilbudet deres.

– Når du kan få drop-in hos frisøren, hvorfor skulle en ikke kunne få det når en har psykiske utfordringer?

De unge fikk bestemme

Ung Arena er utviklet i samarbeid med ungdom. Tilbudet baserer seg på åtte hovedprinsipper, se faktaboks. Et ungdomspanel var med på å planlegge tilbudet, og Ung Arena har fortsatt et ungdomspanel som kommer med innspill og ønsker.

– De hadde mange meninger om hvordan lokalene skulle se ut. De jobbet iherdig sammen med oss i oppussingsfasen. De sa for eksempel at det måtte være et vindu mellom resepsjonen og lokalet, slik at de unge kunne se inn uten å måtte gå inn med en gang når de kom første gang. Og det legekontor-aktige gulvet, ja, det måtte ut, forteller Berge.

Vil bli sett

Ungdommene var også opptatt av at de måtte bli tatt imot på en god måte når de kom. I resepsjonen, som den ene dagen er betjent av leder, den neste av en frivillig, skulle ikke ha en stor pc som gjorde at en nesten ikke så den ansatte bak.

– Derfor brukes det kun bærbare PC-er i resepsjonen, og det er ingen PC-er med under noen samtaler på Ung Arena. Når en har bærbar PC, er det jo bare å lukke den når det kommer en ungdom inn døra. Dette var veldig viktig for de unge, og vi ser virkelig poenget. Det blir jo en annen måte å møte noen på med hodet så vidt stikkende frem bak en PC, enn aktivt å vise at den unge er viktigere enn PC-en, så den lukker vi, forteller erfaringskonsulent Same Yassin.

Sosiale medier viktig

De er også klare på at skal dette stedet virkelig drives på de unges premisser, må sosiale medier være en viktig del av måten de jobber på. Ung Arena har derfor en egen chat, som for mange er den måten de først tar kontakt på. Facebook, Snapchat og Instagram er også viktige kanaler når Ung Arena kommuniserer med de unge.

– Gjennom sosiale medier får vi både gitt informasjon og hele tiden sikret innspill fra de unge. Vi spør dem for eksempel om hva som skal være tema på temakvelder, eller hva de ønsker å lage de dagene det er middag, sier Yassin.

Anonym på Snapchat

Berge forteller at Snapchat har vært en viktig kanal for å nå de unge, særlig fordi man der kan være anonym.

– Ungdommene ser hva vi legger ut, men vi følger ikke dem og kan ikke se hvem de er. Dette gjør at de kan kommunisere med oss og stille oss spørsmål uten å trenge å tilkjennegi hvem de er. På temakveldene kan vi for eksempel ta opp temaer om alt fra seksualitet, til tristhet, ensomhet eller frykt. Da er det ok å ikke trenge å sitte der og tenke på at de ansatte vet at det var en selv som ønsket akkurat det temaet, sier Berge.

Begrepsbruk viktig

De fleste som tar kontakt med Ung Arena, har psykiske utfordringer. Mange av dem vil kunne passe inn i diagnosene depresjon eller angst. Men for Ung Arena er begrepsbruk særlig viktig, og de kaller det heller tristhet, redsel, uro, stress, søvnvansker eller lignende.

– Her har de unge vært veldig tydelige. De har for eksempel sagt at vi ikke må lansere depresjon som tema på temakveld, men heller temaet tristhet. Her følger vi de unges råd til punkt og prikke, sier Berge.

Dekker mange behov

På Ung Arena kan en avtale time på forhånd, delta på kurs, temakveld, komme på drop-in-samtale eller bare henge i lokalene. Noen kommer til én eller to samtaler og føler at dette har hjulpet dem til å rydde litt i følelser og tanker, mens andre har flere samtaler. Noen ganger vurderer de ansatte den unges utfordringer som mer omfattende enn det de som lavterskeltilbud kan hjelpe til med, så da henviser de videre i systemet.

NAV er til stede på Ung Arena en gang i uken. Likedan kommer Helsestasjon for ungdom en dag i uken, og Barnas jurist en annen dag. Alle disse tilbudene har vært godt tatt imot av de unge. Ung Arena har også en god avtale med Nic Waals Institutt, BUP i bydel Gamle Oslo, hvor de på en enkel måte kan få henvist og gitt de unge et tilbud innen kort tid.

– Noen som kommer har mindre utfordringer, mens det for andre er mer omfattende. Da er det godt å ha et tett samarbeid med andre aktører. Også det å ha psykolog ansatt opplever vi som viktig for å gi et godt tilbud til de unge, sier Berge videre.

Frivillige og erfaringskonsulenter

På Ung Arena jobber det personer med ulik bakgrunn, som psykologer, vernepleier, helsesøster, familieterapeut, erfaringskonsulenter og frivillige.

– De frivillige gjør en viktig jobb. En av dem er for eksempel yoga-instruktør og har tilbud om yoga for de unge en gang i uken. En annen er musikkterapeut og bidrar en gang i uken med tilbud til dem som er interessert i musikk, forteller Berge.

Mye under ett tak

Same Yassin har jobbet på Ung Arena helt siden oppstarten. Hun synes noe av det unike ved tilbudet er at de kan være en los i systemet for de unge, som kan få hjelp med ulike utfordringer på samme tid.

– Før måtte noen av dem dra mange steder samme dag for å få ordnet opp i utfordringene de sto i, mens de nå kan få hjelp med det meste hos oss, understreker hun.

Hun forteller om en jente som kom til dem for å ta graviditetstest.

– Så begynte jeg å snakke med henne, og det viste seg at hun hadde behov for mer enn bare den testen og en samtale med meg. For henne ble Barnas jurist, som er på Ung Arena en gang i uken, NAV, som sitter i lokalene hver torsdag, og helsesøster med kontor i samme lokale, viktige. Hun trengte dem alle og kunne få dem under ett tak, sier Yassin engasjert.

Tett samarbeid med RPH

Bydelen har også Rask psykisk helsehjelp-team, som Ung Arena har et tett samarbeid med. Sammen med dem holder de blant annet et kurs i depresjonsmestring spesielt utviklet for deres brukergruppe. Igjen fokuserer de på begrepsbruk og bruker begrepet sårbar i stedet for depresjon om til dette kurset.

– Rask psykisk helsehjelp er her hver mandag. Vi henviser til dem, og de henviser til oss, forklarer Berge.

Hører mest på andre unge

Det at de unge skal møte erfaringskonsulenter som selv er forholdsvis unge, er sentralt på Ung Arena. Det å høre fra en annen ung person som har hatt det vanskelig selv, at livet faktisk kan bli bedre, gir et annet håp enn når en eldre person sier de samme ordene, mener de.

– Erfaringskonsulentene blir rett og slett ofte en brobygger inn til de unge, sier Berge.

– Mange gutter

En del tilbud og tjenester som retter seg mot unge med psykiske utfordringer, strever med å nå ut til gutter. Ung Arena har lyktes bra med dette.

– Vi ser at det er veldig mange gutter som er her. Vi har ikke helt fasiten på hvorfor det er blitt slik, men det kan nok handle om den lave terskelen, og at de unge hele tiden mottar hjelpen fra oss på egne premisser. Noen vil ha en samtale, noen bare drikke kakao, mens andre ønsker både flere samtaler og grupper eller kurs. Her er det helt opp til den enkelte selv, sier Yassin.

Hun vektlegger også det å ha ansatt menn og en ung gutt som erfaringskonsulent, og at det kan bidra til at Ung Arena er et sted hvor guttene ikke er i mindretall.

LAV TERSKEL på ung Arena. Fra venstre Nora Mahendran Berge, Same Samhaar Yassin og Guro Anna Wyller Odden. FOTO: KRISTIN TRANE/NAPHA
UNG ARENAS ÅTTE HOVEDPRINSIPPER:

Brukermedvirkning som bærende prinsipp

Lavterskeltilbud

Muligheter for anonymitet

Ung-til-ung-metodikk/erfaringskonsulenter

Frivillige er en del av bemanningen

Samlokalisering av tjenester

Fast kontaktperson og mulighet til å holde kontakt så lenge ungdommen ønsker det

Sømløs overgang til spesialisthelsetjenesten

Forside lavterskelhefte
Trykk på bildet, og se NAPHAs hefte om lavterskeltilbud, som denne artikkelen er en del av.

Kommenter:

Mer om

lavterskeltilbud ungdom erfaringskonsulent rask.psykisk.helsehjelp

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen