Endret: 30. november 2018
Trond Hatling

OVERKOMME AVSTANDER: -Store reiseavstander er en realitet i Norge, og legger begrensninger på kommunal fagutvikling og samhandling med spesialisthelsetjenesten. Når en har som ambisjon at innovativ kommunikasjonsteknologi kan overkomme slike begrensninger vil det ha betydning langt ut over dette konkrete prosjektet, sier Trond Hatling, faglig rådgiver i NAPHA og deltaker i forskningsprosjektet. FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/napha.no arkiv.

15 millioner til forskning på FACT

15 millioner til forskning på FACT

NAPHA skal delta i forskning på hvordan oppsøkende FACT-team kan tilpasses og implementeres i Norge.

-Vi ble jublende glade da vi fikk beskjeden. Dette er et viktig prosjekt med stor samfunnsnytte, som kommer en forsømt pasientgruppe til gode, sier forskningsleder Anne Landheim ved NKROP, til rop.no. Landheim skal lede forskningsprosjektet, der NKROP, Nasjonalt senter for e-helseforskning, NAPHA, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Innlandet deltar sammen med flere utenlandske partnere.  

-Sentrale målgrupper for kommunene

-NAPHA er glad for forskningsrådsbevilgningen, og for å være en del av prosjektet. Det er viktig at en gjennom dette finansierer forskning som involverer arbeidsformer og sentrale målgrupper for kommunene, sier faglig rådgiver Trond Hatling, som deltar fra NAPHA.

Oppsøkende FACT-team er en mer fleksibel utgave av aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT). Begge modellene retter seg mot å gi helhetlige og koordinerte tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer. FACT-team har en noe bredere målgruppe. En rapport fra tidligere i år anbefaler ACT- og FACT-team i hele landet, basert på beregninger av geografiske avstander, befolkningsgrunnlag med mer. Nå skal man forske på hvordan dette fungerer i praksis.

-Store reiseavstander en realitet

Hatling gleder seg over at prosjektet også vil se på hvorvidt mindre kommuner kan nyttiggjøre seg av FACT-modellen.

-Store reiseavstander er en realitet i Norge, og legger begrensninger på kommunal fagutvikling og samhandling med spesialisthelsetjenesten. Når en har som ambisjon at innovativ kommunikasjonsteknologi kan overkomme slike begrensninger vil det ha betydning langt ut over dette konkrete prosjektet, mener han.

Les mer om forskningsprosjektet på rop.no

Kommenter:

Mer om

fact act oppsøkende.team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen