Endret: 24. januar 2019
Lansering Ungdomsvennlig.no 17. januar 2019

LANSERTE NETTSTED OM UNGDOMSVENNLIGHET: 17. januar lanserte Fylkesmannen i Oslo og Viken nettsted og hefte, som resultat av et prosjekt for ungdomsvennlige velferdstjenester. Ungdom og tre tjenestetilbud med erfaring fra arbeid med ungdom: Ung Arena, Stolt og Uteseksjonen perspektiv,  har vært med i hele utviklingsprosessen. f.v. Inger Sønderland, Stig Hermann Nygård, Joachim Nymann og Stine Marie Dahl-Johansen Maren Alstad (ved mikrofonen). (FOTO: Miranda Sulejmanova)

 

Nytt nettsted om hvordan tjenester blir ungdomsvennlige

Nytt nettsted om hvordan tjenester blir ungdomsvennlige

Hvor ungdomsvennlig er tjenesten du jobber i? Det kan du teste på Ungdomsvennlig.no - et nytt nettsted der du kan lære om hvordan tjenester for ungdom kan utvikles til det bedre.

Ville det ikke vært en drøm å knekke koden og utforme tjenester som faktisk når frem til ungdom? Aldersgruppene mellom barn og voksne kan være vanskelig å nå. I alle fall om en ikke undersøker nærmere hva som fungerer på deres arena. 

Nettside, film og hefte

Nå kommer unge mennesker selv med løsninger! Eller, et verktøy! Ungdomsvennlig.no ble lansert 17. januar. Det er et helt nytt nettsted med konkrete råd og hjelpemidler, men også med grundige forklaringer på hva det innebærer å være ungdomsvennlig. Du finner artikler, et hefte, en film og en test. 

-Formålet har vært å få frem ungdoms stemme og hva ungdom selv mener er gode tjenester, forteller Torbjørn Mohn-Haugen, erfaringskonsulent ved utviklingssenter for psykisk helse og rus i bydel Gamle Oslo. 

Bak prosjektet står Fylkesmannen i Oslo og Viken, med prosjektleder Stig Hermann Nygård. I samarbeid med Ung Arena, Stolt og Uteseksjonen Perspektiv, tre tjenestetilbud med relevant erfaring fra arbeid med ungdom, er problemstillingen utforsket over tid. 

Verksted og aksjonsforskning 

Hver for seg er både ungdom, fagpersoner som jobber med ungdom og forskere invitert inn til verksteder med utforsking av hva som bidrar til god hjelp for ungdom. Med innfallsvinkelen Apprieciative Inquiry holdt prosjektet fokus på hva som fungerer og stilte spørsmål om dette, og ikke om hva som ikke fungerer. Et stykke aksjonsforskning er dette, rett og slett.  

Og, så mye materiale satt de igjen med, at de ikke helt visste hvordan de skulle håndtere det. 

-Det ble en stor jobb å koke ned de omfattende innspillene, men nå er vi kjempefornøyde med formen dette har fått, sier Mohn-Haugen. 

Koding og grafisk design

Koding og grafisk design av nettsiden er det erfaringskonsulentene Marius Pettersen og Miranda Sulejmanova fra Ung Arena Sentrum som har stått for. Tekstene har hele arbeidsgruppen samarbeidet om. 

-Heftet om prosjektet finnes både i trykket form og på nett. Vi jobber videre med å få mer videomateriell til siden, forteller Mohn-Haugen. 

Ta testen!

På Ungdomsvennlig.no kan du teste hvor ungdomsvennlig tjenesten din er. Rask får du svar om dere er kommet et stykke på vei, eller har mye å ta igjen på ungdomsvennlighet. 

-Vi synes det er veldig gøy å ha utviklet denne. Man kan få resultatene av testen tilsendt på mail og f.eks. diskutere dem internt, sier Mohn-Haugen. 

 

Nettstedet Ungdomsvennlig.no
LAGET NETTSTED: Marius Pettersen, erfaringskonsulent fra Ung Arena Sentrum, har programmert nettstedet Ungdomsvennlig.no.

Kommenter:

Mer om

aktuelle.nettsteder ressurser barn.og.unge erfaringskompetanse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen