Publisert: 21. februar 2019
Ansatte i Frisk pust, Fjell kommune

DRIVER FRISKT PUST : Kommunepsykolog Marit S. Bjørkhaug, kognitiv terapeut Aud Eli Waage, personlig trener Henrik L. Søreide, avdelingsleder Sissel  Tangerås, kommunepsykolog Veslemøy Vold, treningsinstruktør Jeanette  Hetlevik. FOTO: FJELL KOMMUNE

Når psykisk helsetjenesten inntar treningssenteret

Når psykisk helsetjenesten inntar treningssenteret

Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse er godt dokumentert. Det har Fjell kommune tatt på alvor.

Som en del av Rask psykisk helsehjelp-tilbudet (RPH) i Fjell kommune tilbys kurset Frisk pust. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom RPH og treningssenteret Aktiv 365. Hver uke arrangeres det kurs som inneholder både fysisk aktivitet og forelesning, med dialog rundt mestring av egen psykisk helse.

– Blir rausere

Det tilbys som et åpent kurs både for brukere av psykisk helsetjeneste og medlemmer på treningssenteret. Psykolog Veslemøy Vold var med på å utvikle kurset, først ved Øyane DPS, så i Fjell kommune. Hun trekker frem effekten av regelmessig fysisk aktivitet i behandling av angst og depresjon som en av hovedårsakene til utviklingen av kurset. Kurset er blitt svært populært, og tilbakemeldingene er positive.

– Vi ser blant annet at flere blir mer bevisste på å ta vare på seg selv, blir rausere og mer aksepterende overfor seg selv og andre. Samtidig kommer flere tilbake i arbeid etter å ha vært sykemeldte, mange fortsetter å være fysisk aktive etter endt kurs, og terskelen for å snakke høyt om psykisk helse senkes, forteller Vold.

– Kommer raskere forbi forsvaret

Kurset Friskt pust går ukentlig over åtte ganger og holdes fire ganger i året. Hver kursdag starter med en spinning-økt og styrketrening eller yoga. Etter den fysiske økten er det felles lunsj. Deretter følger en time forelesning og dialog om ulike aktuelle tema inne psykisk helse, som mestring av indre uro, følelser, søvn, stressmestring og det å ta vare på seg selv. Instruktørene på treningssenteret har også innlegg om kosthold og trening.

– Det først å være fysisk aktiv for så å ha forelesning og dialog tenker vi er et viktig poeng med kurset. Vi ser at folk er litt mer i kontakt med kroppen og følelsene sine etter først å ha trent på denne måten, og det er lettere å få til gode samtaler i gruppen. Det å trene og spise sammen skaper også en løs og god stemning, sier psykolog Marit Bjørkhaug.

Fagpersoner med på treningen

Hun er sammen med Veslemøy Vold og Kyrre Dyregrov en av kurslederne. Alle trekker de frem viktigheten av at også fagpersoner deltar i selve treningen.

– Det løser nok opp på stemningen ekstra. Det å se oss som kanskje heller ikke er topp trent, være aktive, tror jeg er bra. Vi har også lært mye av å samarbeide med de ansatte på treningssenteret, og de har lært av oss. Det er en vinn-vinn-situasjon, og en normaliser­ing av psykisk helse som er veldig fin, sier Dyregrov.

Vold legger til at det å trene sammen på denne måten også gjør noe med avstanden mellom brukere og terapeuter.

– Fra et terapeutståsted er det interessant med tilbakemeldinger som sier at det har stor verdi at terapeutene trener sammen med dem, og at dette gir en opplevelse av mindre avstand i forholdet mellom dem og oss.

Yoga og spinning for ulike behov

Og det er ingen tilfeldighet at treningen de tilbyr er nettopp spinning og styrketrening eller yoga.

– Vi startet med å tilby spinning og styrketrening, men så ble det tydelig for oss at spinning ikke var riktig intervensjon for alle. For noen er det å få opp pulsen viktig. Øve på å kjenne at hjertet slår fort, oppdage at det ikke er farlig at hjertet dundrer, mens andre store deler av tiden er høyaktiverte og trenger hjelp til å roe ned. Da er yoga mer riktig intervensjon, mener vi, sier Bjørkhaug.

Styrer unna diagnosebegreper

Videre understreker de alle at de mener måten de legger opp kurset på er med på å normalisere det å ha psykiske utfordringer. De er også opptatt av å ikke bruke diagnosebegrepne i kurset. I stedet bruker de begreper som nedstemt, bekymret, kjenne på indre uro eller lignende.

– Når vi for eksempel snakker om indre uro på kurset, slik at de med angst kan kjenne seg igjen i dette, tenker vi at det er det viktigste, ikke at det kalles angst. Jeg tror folk føler seg friskere og mer mestrende når vi snakker om temaene på denne måten, og når vi gjør dette gjennom en kombinasjon av fysisk aktivitet, kurs og dialog, sier Dyregrov.

– Treningssenter mindre skremmende

De anbefaler også andre kommuner å gå i gang med kurs som dette, og gjerne med utgangspunkt i og gjennom samarbeid med et treningssenter.

– At behandlingen finner sted på et treningssenter, beskrives av flere deltagere som mindre skremmende enn å skulle motta annen og mer tradisjonell psykologisk behandling, avrunder Vold.

Kurs på treningssenteret

KURS PÅ TRENINGSSENTERET: Kommunepsykolog Marit Bjørkhaug snakker om  temaet «Hva skal vi med følelser». Foto: Fjell kommune

Forside lavterskelhefte
Trykk på bildet, og se NAPHAs hefte om lavterskeltilbud, som denne artikkelen er en del av.

Kommenter:

Mer om

lavterskeltilbud trening fysisk.aktivitet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen