Publisert: 07. mars 2019.   Endret: 12. mars 2019
35773860 taste

AKTUELT: Helse Midt starter opplæring i Norse våren -19. -Årsaken til at vi ville bruke Norse, er fokuset på alliansen mellom behandler og pasient, sier Kristin Tømmervik, leder iFoU-seksjonen ved Klinikk for rus-og avhengighetsmedisin ved St.Olavs Hospital og Hege Govasmark, prosjektleder for pilotering av Norse i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) i Midt-Norge. (Ill.foto: colourbox.com)

Nytt tilbakemeldingsverktøy styrker behandling og bedrer relasjoner

Nytt tilbakemeldingsverktøy styrker behandling og bedrer relasjoner

Et nytt tilbakemeldingsverktøy, som tar hensyn til både pasient og behandler, er etablert. Nylig ble det arrangert en fagdag, der det ble informert om verktøyet.

Norse Feedback og Nasjonal Kompetansetjeneste TSB (Tverrfaglig Spesialisert Behandling) inviterte nylig til åpen dag hvor de informerte om verktøyet.

-Det er et problem at mange dropper ut av behandling. Verktøyet er med på å sikre brukerens mening om behandlingen sier professor Christian Moltu i Norse Feedback.

-Viktig del av pakkeforløp

Helsedirektoratet slår fast at tilbakemeldingsverktøy er en viktig del av pakkeforløpet, og at tilbakemeldingsverktøy bør brukes for at pasientene på en systematisk måte kan gi tilbakemelding til behandler på hvordan behandling og relasjon oppleves.

Norse-teamet mener deres tilbakemeldingsverktøy kan svare ut Helsedirektoratets krav.

-Men det er viktig at tilbakemeldingsverktøy blir noe annet enn bare store ord. Dersom tilbakemeldingsverktøy brukes uten å være implementert, vil det gjøre større skade enn gagn, sier Moltu.

Arrangerer opplæringsdager

Det er viktig for Norse å ha tett kontakt med de ansatte som bruker verktøyet.

-Vi arrangerer opplæringsdager, og før oppstart gjør vi en analyse av bruken for de som skal starte opp. Dialog og bevissthet omkring implementering og bruk er viktig, sier daglig leder i Norse, Joachim Vie.

-Vi ønsker å «være tett på» både før, under og etter oppstart.

Utviklerne spurte klinikere og pasienter kva som er viktig

Utviklerne av Norse ønsket et tilbakemeldingssystem som var dynamisk og tilpasset den enkelte bruker. De ville gå bort fra den kategoriske forståelsen av pasientens plager, og få frem brukerstemmen og flere dimensjoner både på problemer og ressurser.

Forskere gikk sammen med klinikere og pasienter og spurte hva som var viktig for dem i et tilbakemeldingsverktøy. Moltu forteller at Norse gjennomgår årlige evalueringer sammen med behandler og pasienter.

-Norse er ikke et statisk verktøy, men et verktøy som er i stadig utvikling, sier Moltu.

-Behandlere og pasienter blir mer oppmerksomme på seg selv

Når en behandler planlegger en time med en pasient, kan behandleren sende ut en SMS med påminnelse om timen, samt lenke til utfyllingsskjema 48 timer før.

Utfyllingsskjemaet, som er laget av Norse, kan fylles ut på pc, nettbrett eller smart-telefon. Når skjemaet er ferdig, blir resultatet analysert og en rapport sendes til behandler.

Norse har fulgt 23 behandlere og 12 pasienter over ett år.

-Begge parter sier de blir mer oppmerksomme på seg selv ved bruk av tilbakemeldingsverktøy, sier Moltu.

-Men det er avgjørende at behandleren faktisk tar opp det som pasienten har gitt tilbakemelding om. Hvis ikke, er det meningsløst. Det er nærmest et svik dersom vi spør pasienter om å gi tilbakemelding, for så å feie det under teppet.

Går i dybden

Han mener styrken til Norse ligger i at verktøyet gir et helhetlig bilde av pasientens livssituasjon som ressurser, symptomtrykk, samt faktorer som opprettholder sykdom og livssituasjon.

-Vi i Norse er av den oppfatning at pasienter og behandlere lett mister interessen, hvis verktøy oppleves som «for enkelt» eller ikke kan gå i dybden på spørsmål som stilles, sier Moltu.

Helse Midt starter opplæring i Norse våren -19

Helse Midt søkte i slutten av 2017 på prosjektmidler til å starte med Norse feedback, etter at brukere og ledere hadde evaluert verktøyet.

-Årsaken til at vi ville bruke Norse, er fokuset på alliansen mellom behandler og pasient. Piloteringen startet høsten 2018.

-For oss har det vært en fordel med den tette dialogen med utviklerne av verktøyet, sier Kristin Tømmervik, som leder for FoU-seksjonen ved Klinikk for rus-og avhengighetsmedisin ved St.Olavs Hospital og Hege Govasmark som er prosjektleder for pilotering av Norse i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) i Midt-Norge.

De har allerede kommet med innspill til endring, som har blitt tatt til følge. 

-Vi satser på å være i gang med opplæring av ansatte i løpet av våren 2019, sier de to.

En fordel med pilot

Helse Midt startet med Norse som en pilot, og ser at det har vært gunstig.

-Piloten gjør at vi får satt oss grundig inn i verktøyet og kan berede grunnen for implementering, stadfester Govasmark og Tømmervik. Alle de tre helseforetakene i Midt-Norge deltar i piloten: Poliklinikk TSB Molde, langtidsdøgn TSB Molde, poliklinikk TSB Ålesund, korttidsdøgn TSB Ålesund, seksjon poliklinikk SN Namsos og avdeling poliklinikk og avdeling ungdom St. Olavs Hospital er involvert.

Krevende å introdusere nye arbeidsmetoder

Men prosessen med pilot har ikke bare vært enkel, ifølge Govasmark og Tømmervik.

-Det er alltid en omstilling, når nye arbeidsmetoder skal introduseres. Man må bruke tid på å skape dialog og felles forståelse for verktøyet, både overfor behandlere og pasienter. Norse er jo ingen behandling, men et hjelpeverktøy.

-Gjør at behandleren må ta ballen som blir sendt

De slår fast at pasientene i piloten er fornøyde med at de kan svare på spørsmålene hjemme via smart-telefon, nettbrett eller data.

-Vi har fått tilbakemeldinger på at det er lettere å ta opp tema på verktøy. En ungdom beskrev det som at behandleren måtte ta ballen som ble sendt. 

-Behandlere sier de ikke bruker verktøyet bare i samtale med pasientene, men også inn i tverrfaglige samarbeidsmøter. Norse ikke er en behandling, men en samtaleåpner og et hjelpeverktøy, påpeker Govasmark og Tømmervik.

 

 

 

 

 

Norse (Norwegian Outcome Response System for Evaluation)
  • Et kartleggingsverktøy som gir et helhetlig bilde av pasientens livssituasjon: ressurser, symptomuttrykk, sykdomsopprettholdende faktorer og livssituasjon.
  • Er tilgjengelig for pasienten i forkant av timen, og kan svares på mobil, nettbrett eller data.
  • Blir til en grafisk rapport som behandler og pasient kan bruke i behandlinga.
  • Er persontilpasset, slik at svarene danner grunnlaget for en dynamisk prosess.
  • Er prøvd ut på 600 norske pasienter (februar 2019).
  • Ble utviklet av professor Christian Moltu og forsker Samuel Norberg i Helse Førde. Gjennom et forskningsprosjekt så de behov for å utvikle et nytt tilbakemeldingssystem, som tok hensyn til både pasient og behandlers behov.
  • Norse feedback hadde fra januar 2019 sin egen uavhengige digitale plattform. Når pasientene svarer på tilbakemeldingssystemet, lagres resultatene i en anonym og sikret database.

 

 

Kommenter:

Mer om

tilbakemeldingsverktøy behandling.i.psykisk.helsearbeid verktøy nyhet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen