Publisert: 26. mars 2019.   Endret: 26. mars 2019
Audun Pedersen og Linda Garvik

POPULÆR BRUKERSTEMME: Forfatter av denne artikkelen og en av kursarrangørene, Audun Pedersen, sammen med Linda Garvik. Garvik hadde brukerstemme-innlegget da temaet var psykoser under kurset for fastleger i Bergen. FOTO: Kari Ingvaldsen.

85 fastleger på kurs om psykisk helse

85 fastleger på kurs om psykisk helse

Erfarte at det er mulig å få med fastleger på psykisk helse-kurs om man er lydhør for deres praktiske behov.

Bergen kommune ville gjerne heve kompetansen på psykisk helse blant fastlegene. En tett dialog med legene i forkant, både om programmet og organiseringen av kurset, ga 85 påmeldte fastleger til et fire dagers kurs, som ble utvidet med en femte dag etter legenes ønske. Vi hadde en fast post på programmet hver samling som vi kalte brukerstemmen, og disse innslagene fikk svært god tilbakemelding.

Mål knyttet til fastlegene

Som endel av arbeidet med Plan for psykisk helse for Bergen kommune 2016 - 2020, hadde vi flere mål knyttet til fastlegetjenesten. Blant annet ville vi redusere bruken av antidepressiva og sovemedisin, og øke bruken av KID-kurs og henvisning til søvnskolen ved Frisklivs- og mestringssenteret i kommunen. Vi var veldig i stuss på om vi ville klare å engasjere fastlegene, og hva som skulle til for at kurset fikk mange påmeldte. 

Imøtekomme behov

Det viste seg at legene hadde klare ønsker om organiseringen av kurset, som vi valgte å følge opp. De ville ha kun én kursdag pr måned, altså et kurs over fire måneder. De ville at vi varierte mellom ukedagene, så det ikke "gikk ut over" samme tjenesten hver gang. De kunne for eksempel ha fast dag på helsestasjonen hver tirsdag. De ville at kurset skulle starte klokken 1300, og gå til 1700, slik at de fikk gjort helt nødvendige ting på kontoret før de kom. De ville ha muligheter for en enkel lunsj i forkant av kursdagen, og at kurset var gratis. Til slutt ville de selvsagt at kurset skulle være et Emnekurs som gav poeng til spesialisering. Det siste krevde en ganske streng oppmøtekontroll, og førte faktisk til at de ønsket seg en femte kursdag for at de som hadde hatt fravær skulle få full poeng-registrering. 

God respons på brukerstemme

Vi la opp til fire dager som hadde ulike hovedtema. Dag 1 handlet om angst og depresjon, dag 2 om selvskading, selvmord og selvmordsforebygging. Dag 3 handlet om psykoser, og dag 4 om søvnvansker samt avhengighet, med et særlig fokus på alkohol. 

Hver kursdag hadde et innslag som vi kalte brukerstemmen. I samarbeid med Erfaringspanelet i Helse Bergen valgte vi ut fire ulike brukerstemmer som hadde relevante erfaringer med dagens tema, og som vi visste kunne formidle på en god måte. Disse brukerstemmene, hvorav noen også arbeider som erfaringskonsulenter nå, fikk svært god respons og mange spørsmål i etterkant. 

Ba om flere kurs

Rent praktisk fikk vi benytte et rom med plass til 100 personer på et sentralt DPS, og de stod for det praktiske rundt lunsjen. Vi rigget salen selv og ryddet opp etter oss. Nesten alle foredragsholderne gjorde dette som endel av jobben sin, enten de var ansatt i Helse Bergen, ved Universitetet eller i kommunen. Noen få ønsket honorar, og da brukte vi legeforeningens satser. Hele kursrekken ble svært rimelig. 

Vi var svært tilfreds med at 85 fastleger meldte seg på. De fleste av disse var unge fastleger, og slik sett representerer de fremtidens fastlegetjeneste i Bergen. De var aktive med spørsmål og synspunkter hele veien. De ville gjerne ha en dialog med en representant for Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen om forhold de ville forbedre. På den femte kursdagen hadde vi et innlegg med en faglig rådgiver i Helse Bergen, som fikk mange tilbakemeldinger om samarbeid de ikke var tilfreds med. Disse tok han med seg tilbake til divisjonsledelsen for å arbeide videre med.   

Ved avslutningen av kurset fremkom det at fastlegene gjerne kunne tenkt seg flere slike kurs om andre medisinske tema - og de så gjerne at kommunen tok initiativet til dette.   

Kommenter:

Mer om

kompetanseutvikling leger samhandling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen