Hjelperrollen i møte med traumatiserte pasienter

Hvordan kan bevisst bruk av rammer legge til rette for at viktige terapeutiske tema blir viet plass? Og hvordan skal man som terapeut klare å bevare terapeutisk posisjon, der man både er emosjonelt involvert i pasienten, og samtidig klarer å være mer distansert og observerende?
Tid og sted

Kildehuset, Modum Bad

2. april kl 09:00 - 2. april kl 15:30

Arrangør: Kildehuset, Modum Bad

Å være behandler i arbeidet med pasienter med alvorlige relasjonstraumer, kan gi noen særskilte utfordringer knyttet til selve behandlingsrelasjonen.  Som andre nære relasjoner kan relasjonen til terapeuten bli vanskelig, fordi pasienten kan bære med seg erfaringer om at nære omsorgspersoner også har påført en smerte. Som behandler må man  forholde seg til at pasienten kan ha erfart at nære relasjoner innebærer en risiko for å bli påført ny smerte. Med dette som utgangspunkt tenker vi at det er knyttet både noen ekstra utfordringer og ekstra muligheter til å bruke selve behandlingsrelasjonen i det terapeutiske arbeidet. Behandlingsrelasjonen har potensial for å kunne gi pasienten viktige emosjonelt korrigerende erfaringer, ved å forholde seg til relasjonen til behandleren som et terapeutisk tema fremfor noe som skal ageres på.

For mer informasjon og påmelding se HER

Relevante artikler:

Ingen treff...