Publisert: 04. april 2019.   Endret: 02. juli 2020
Verktøy

VIL DELE VERKTØY: IPS-ressurssentrene i Østfold, Hadeland, Bodø og Bergen jobber for gode og enhetlige maler for IPS tjenesten. FOTO: colourbox.com

Verktøy for deg som jobber med IPS

Verktøy for deg som jobber med IPS

Fem ressurssentre for IPS har laget hjelpeverktøy for blant annet karriereprofil, jobbutviklings- og jobbstøtteplan, til bruk i Individuell Jobbstøtte (IPS).

IPS Øst-Viken, Hadeland, Bodø, Bergen og Oslo utgjør et nasjonalt ressursmiljø for IPS i Norge, som blant annet jobber for gode og enhetlige maler for IPS-tjenestene. De har derfor gått sammen om å lage maler og verktøy for deg som jobber med IPS. Klikk deg gjennom lenkene under, og se om du finner noe som er til hjelp:

Informasjon om etablering og kvalitetssikring

Verktøy for metodeledelse:

 • Agenda teammøte. For ukentlige møter i jobbspesialist-teamet.
 • Presentasjon av case. Mal for drøfting av case i jobbspesialistteamet (Chicago-modellen).
 • Suksessfaktormalen. Mal for deling og læring om det som bidrar til suksess.
 • Plan og oppfølging jobbspesialister og team. Støtte for oppfølging av resultater og viktige nøkkeltall for den enkelte jobbspesialist og teamet.
 • Feltveiledning. Logg for oppfølging av jobbspesialister i kontakt med arbeidsgivere/ deltakere.
 • Oppfølging behandlingsteam. Skjema for kvartalsvis gjennomgang med ledere av behandlingsteam.
 • Registreringsskjema IPS. Et Excel-verktøy for å hjelpe teamet med å få oversikt over porteføljer og viktige nøkkeltall for hurtig jobbsøk, porteføljestørrelser, fordeling av porteføljen på behandlingsteam og arbeidsgiverkontakter, samt rapportering. Ta gjerne kontakt med Karl Petter Gjeterud (Ressurssenter IPS og SE Øst-Viken) før du tar det i bruk: Karl.Petter.Gjeterud@nav.no

Prosess og dokumentasjonsmaler:

 • Fordeler og utfordringer ved å jobbe. Hjelpemiddel for samtale om jobb med deltakere.
 • Skjema for åpenhet. Skjema for å kartlegge fordeler og ulemper, samt hva som konkret kan deles i møte med blant annet arbeidsgivere.
 • Jobbutviklingsplan. Plan og rammer for jobbutvikling, med løpende dokumentasjon og oppfølging av prosessen. Hovedsakelig dokumentasjon etter at kartleggingen er klar.
 • Jobbstøtteplan. Bygger på karriereprofilen, men operasjonaliseres for å planlegge oppfølging av deltakere som starter i jobb.
 • Avslutningsnotat. Notat med stikkord, når jobbspesialisten avslutter IPS-oppfølging.

Kommenter:

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse verktøy nyheter individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen