Publisert: 12. april 2019.   Endret: 12. februar 2020
Beate Brinchmann (t.v.), Åsne Aarskog, Susan Savides og Kine Nan Lium

TILBYR HOSPITERING: Beate Brinchmann fra IPS Bodø, (t.v.), Åsne Aarskog fra IPS Østfold, Susan Savides fra IPS Bergen og Kine Nan Lium fra IPS Hadeland. Her er de på Fløyen i Bergen. I ettertid er Oslo blitt med. FOTO: IPS Hadeland.

Felles tilbud om IPS-hospitering i hele landet

Felles tilbud om IPS-hospitering i hele landet

IPS-team i hele landet kan nå bestille hospitering fra et felles tilbud laget av fem nasjonale ressurssentre.

-Dere trenger ikke finne opp alt kruttet selv, er mottoet til de fem sentrene som har laget det felles hospiteringsopplegget.

Lær av både suksess og fiasko

-Siden oppstarten i 2012 har vi feilet, justert og evaluert IPS-tjenesten over hele landet. Våre erfaringer ønsker vi å dele slik at vi kan utvikle fagmiljøet og kvaliteten sammen i vårt langstrakte land. Vi har både gode og mindre gode erfaringer som kan være nyttige for andre IPS-tjenester som er i etableringsfasen, uttaler de fem ressurssentrene i Østfold, Hadeland, Bodø, Bergen og Oslo.

Skreddersyr

De fem miljøene ønsker at IPS-team skal få et likt hospiteringstilbud uavhengig av hvor i landet man befinner seg.

-Din avdeling kan bestille hospiteringsbesøk hos ett av våre ressurssentre, eller om dere ønsker at vi skal komme på foredragsbesøk eller seminar hos dere. Vi skreddersyr opplæringen etter din avdelings ønsker, lover ressurssentrene.

Velg tema selv - eller fra meny

Derfor har de samarbeidet om et opplegg der man kan velge tema selv, eller ett av disse seks temaene foreslått av ressurssentrene:

Jobbspesialistrollen: Team-møte, møte med deltaker, jobbutvikling, registreringer.

Metodeveilederrollen: Team-møte, møte med teamledere i helse, oppfølging og rapportering, feltveiledning.

Behandlerrollen: Behandlermøtet samt samtale med en behandler.

NAV-veileder: Angående registreringer, økonomisk veiledning og samarbeidet med jobbspesialist.

Integrert tjeneste: Delta i behandlermøter, treffe jobbspesialist og behandlere uten deltaker.

Ledelsesforankring: Teamledere og ledere i styringsgruppen, både i NAV og Helse.

Kommenter:

Mer om

nyheter individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen