Hva skjer i psykisk helse- og rusfeltet?

Dette prosjektet har sitt utspring i erfaringer psykisk helsearbeidere i Tysfjord, Hamarøy og Steigen har gjort når det gjelder forbedring av tjenestetilbudet innen psykisk helse og rus, og et ønske om å kunne sette fokus på likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen i Nord-Salten.
Tid og sted

Nordskot i Steigen

28. mai kl 09:00 - 29. mai kl 14:00

Les mer om PHRINS-prosjektet og meld deg på seminaret her.

Påmeldingsfrist: 1. mai 2019. 

Relevante artikler:

Ingen treff...