Publisert: 03. mai 2019.   Endret: 03. mai 2019
Recoveryskole deltakere

Studenter og lærere på Bergen Recoveryskole: F.v. Maryam Shafe, Helene H. Sunde (lærer), Raymond Lie, Endre Aronsen og Ken E. Alsaker (lærer). FOTO: Anne Turid Nygaard/Bergen kommune.

Første dag på recoveryskole

Første dag på recoveryskole

45 studenter er med på Bergen Recoveryskole, som åpnet 2. mai. Kosthold, fysisk aktivitet og verktøy for å få det bedre med seg selv, står på timeplanen.

-Vi legger stor vekt på likeverd mellom brukere og fagfolk, og på samproduksjon mellom disse, sier leder for styringsgruppen til Recoveryskolen, Anne Turid Nygaard, til napha.no.

Fagene bestemt av brukere

De starter med tre fag.

-Vi har nå i starten tre kurs på Recoveryskolen. Ett om kosthold og fysisk aktivitet, ett om mindfulness og ett som heter «Forstå deg selv litt bedre, og gjør noe med det», forteller Nygaard.

En demokratisk prosess lå til grunn for valget av disse tre fagene.

-Alle ideene til kursene kommer fra brukere selv. Vi hadde en idémyldring der det kom inn cirka 50 forslag til tema. Det var disse tre fagene flest ønsket å starte med, sier hun.

Gratis

Skolen har et tydelig verdigrunnlag.

-Alt vi gjør skal støtte opp om de tradisjonelle recoveryverdiene håp, mestring og muligheter, sier Nygaard, som er svært godt fornøyd med skolestarten.

-Nå er vi kjempeglad. Det var veldig gode tilbakemeldinger etter første skoledag. Lærerne var godt forberedt, og hadde vært gjennom et program om helsepedagogikk laget av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), sier hun.

Kursene er gratis, og retter seg både mot alle med erfaring med psykiske helse- og rusutfordringer, og deres familier, venner, pårørende samt fagpersoner. Ifølge nettsiden til Bergen kommune vil det alltid minst halvparten av kursdeltakerne være mennesker med egne utfordringer fra psykisk helse-  eller rusutfordringer.

Verktøy i hverdagen

Faget «Forstå deg selv litt bedre, og gjør noe med det» starter noe senere enn de to andre. Det handler om å lære ulike verktøy for å bygge opp om troen på seg selv, og hvordan tanker og følelser henger sammen.

-Det er ulike verktøy som kan brukes i hverdagen for å bli tryggere på seg selv, mer oppmerksom på egne følelser, og lære å forstå andre bedre, sier Nygaard.

-Første kursdag en vekker

Kosthold og fysisk aktivitet var hovedtema på første skoledag.

-Første kursdag har vært en vekker for meg i forhold til kosthold, trening, psykisk helse og muligheter for personlig utvikling, sier deltaker Maryam Shafe til Bergen kommunes nettside.

En annen kursdeltaker, Raymond Lie, er også positiv.

-Nå kan jeg tro på at jeg kan få hjelp til å bli en bedre utgave av meg selv, sier han.

Endre Aronsen hiver seg på.

-Dette er jo bare første dagen, men jeg tenker at dette helt klart er noe å satse på. Det var stort engasjement i rommet, veldig bra. Jeg gleder meg til neste gang, sier Aronsen.

Lene Amina Tufte (t.v.) og Anne Turid Nygaard i etat for psykisk helse- og rustjenester i Bergen kommune, som er eiere av Recoveryskolen.

Kommenter:

Mer om

nyheter recovery

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen