Publisert: 09. mai 2019.   Endret: 10. mai 2019
Noen av ungdommene som er intervjuet i boka

GIR NY KUNNSKAP: Forfatterne av boka er fra hele landet, og psykisk helseproffer i Forandringsfabrikken. Her er noen av de 104 bidragsyterne. FOTO: forandringsfabrikken.no

-Behandlerne må nå inn til det som faktisk er vondt

-Behandlerne må nå inn til det som faktisk er vondt

104 unge fra 14 til 21 år, som har fått hjelp i psykisk helsevern, sier i ny bok at behandlerne må lytte med hjertet og gå bak symptomene.

-Dette er unik og ny kunnskap direkte fra barn og unge. Alle de 104 bidragsytere har svart på hva som har vært nyttig og ikke nyttig i møte med psykisk helsevern, og gir ut fra det sine råd til tjenestene, sier prosjektleder i Forandringsfabrikken, Heidi Grande.

Må forbi «det som er utenpå»

Forandringsfabrikken har samlet svarene fra de 104 ungdommene til den nye boka Psykisk helsevern – fra oss som kjenner det.

-Rådene er klare på at det må være mindre oppmerksomhet på symptomer og diagnoser. Behandlerne må nå inn til hva det er som faktisk er vondt, og ikke bare fjerne symptomene, eller det ungdommene kaller «det som er utenpå». Ungdommene er opptatte av at det må jobbes med årsakene til symptomene, sier Grande.

Samarbeid - ikke brukermedvirkning!

Boka handler mye om hvilke egenskaper hos behandlerne som skal til for at man blir trygg og tør å snakke ærlig.

-Det er endringer i fokus i forhold til hva som får mye oppmerksomhet i behandlingen i dag. Det etterlyses et mye tettere samarbeid mellom behandler og barn og unge som skal få hjelp. Bidragsyterne har svart ut fra erfaring med BUP, men mange har også erfaring fra andre psykiske helsetjenester, sier Grande.

Hun mener boka gir viktige svar om hva såkalt brukermedvirkning er i praksis.

-Da ber de unge om at det skal hete samarbeid, og ikke brukermedvirkning. Ordet brukermedvirkning kan være vanskelig å forstå og får det til å virke som at behandleren er snill og gir deg litt medvirkning. Samarbeid er et bedre og mer likeverdig ord, sier hun.

-Innspill til hele Norge

Boka er først og fremst rettet mot studenter og fagfolk innen psykologi, medisin, psykisk helsearbeid, sykepleie, sosialt arbeid og barnevern.

-Men den er også et innspill til hele Norge og beslutningstakere om hva som er viktig når man skal gi psykisk helsehjelp til ungdom, sier Grande.

Prosjektleder i Forandringsfabrikken, Heidi Grande.

Kommenter:

Mer om

nyheter faglitteratur brukererfaringer barn.og.unge

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen