Publisert: 09. mai 2019.   Endret: 21. mai 2019
Francis McAuley (gitar, foran), Preben Samuelsen (trommer) og musikkterapeut Øystein Lydvo (lengst t.h.)

SOUL PARTY PÅ SCENEN: Splittkonsert og videolansering på Pøbelscenen, Garage, i Bergen august 2018: Francis McAuley (gitar, foran), Preben Samuelsen (trommer) og musikkterapeut Øystein Lydvo (lengst t.h.). FOTO: Rune Rolvsjord

Tilbake til sosial deltakelse med musikkterapi

Tilbake til sosial deltakelse med musikkterapi

-Kommunal oppfølging har vært vesentlig for at vi er aktive i dag, sier tidligere musikkterapipasienter Francis McAuley og Preben Samuelsen.

Våren 2013 var Francis og Preben preget av sosial tilbaketrekking på grunn av psykiske plager som henholdsvis psykosesymptom og angst. De hadde begge spilt i band tidligere, men musikkterapi var de skeptiske til. Løsningen ble at de møtte Øystein Lydvo til en uformell «jamsession» på musikkterapirommet på Bjørgvin DPS.

Trosset angsten

-Å «jamme» sammen med Øystein ga meg en god selvfølelse. Jeg fikk en så god opplevelse at jeg tenkte at jeg bare skulle ta sjansen og prøve ut hva musikkterapi er, forteller Preben.

Etter å ha spilt sammen skjønte de at musikkterapi handler om det å lage musikk sammen, og ga behandlingen en sjanse. Øystein har jobbet som musikkterapeut ved Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS) i Bergen siden 2002. Der kan pasienter som er ferdigbehandlet i musikkterapi få oppfølging gjennom en tretrinnsmodell og det kommunale oppfølgingstilbudet MOT82.

Etter møtet på musikkrommet foreslo han at de tre kunne lage et musikkterapiband sammen. Den gode opplevelsen av å spille sammen motiverte Preben til å trosse angsten:

-Det var krevende å gå på øvelsene fordi den sosiale angsten var så sterk. Jeg gjorde det likevel fordi jeg hadde lyst til å spille i band, forklarer Preben.

-Følte ikke at jeg kom til behandling

Ukentlige bandøvelser ga medlemmene noe fast å gå til, en struktur i hverdagen, noe å se fram til og de fikk oppleve mestring gjennom det de var aller mest interessert i.

-Jeg følte jeg var aktiv igjen, sier Francis, som også fikk ideen til bandnavnet Soul Party. -Jeg ville at bandnavnet skulle representere fellesskap og gleden i det å spille sammen.

Soul Party satte opp terapeutiske målsetninger som ikke nødvendigvis opplevdes som terapi.

-Jeg vet at Øystein har en slags rolle som en terapeut, men jeg har sett på ham mer som et bandmedlem. Pasient-terapeut-forholdet blir annerledes. Jeg følte ikke at jeg kom til behandling der jeg måtte legge ut om ting, forklarer Francis.

 -I musikkterapien er man forhåpentligvis mer musiker enn pasient, legger Øystein til. -Vi har mer fokus på det friske enn på problemene.

Tar terapien ut av klinikken

Etter å ha spilt og opptrådt på interne arrangement ble målet for Soul Party å spille utenfor institusjonen. De spilte egne konserter på mange av byens store konsertscener og ga ut CD’en «Wicked Times». Det ble lanseringskonserter, plateanmeldelser og mange medieoppslag.

Å komme dit var en prosess. Første gang de ble presentert i en avis ville ikke Preben stå frem med navn og bilde.

-Og det ser jeg mye igjen hos de som er i terapi, følelsen av skam. Den følelsen fikk jeg gjort mye med i musikken. En får en slags identitet ved holde på med musikk, sier Preben.

For Øystein er det å rette blikket ut mot lokalsamfunnet et naturlig ledd i behandlingen. Arbeidsmetoden er basert på samfunnsmusikkterapi der målet er å hjelpe brukerne til å knytte gode kontakter, slik at de kan bruke musikk som en helseressurs også etter utskrivelse. Han jobber etter en tretrinnsmodell, der første trinn består av musikkterapi på Bjørgvin DPS og andre trinn er musikkterapi i Bergen kommune gjennom musikkoppføgingstilbudet MOT82. Tilbudet holder til på kulturverkstedet U82, ikke langt fra Bjørgvin DPS. I tredje trinn legges det opp til egendrevne aktiviteter ute i lokalsamfunnet.

Soul Party med f.v. Øystein Lydvo, Francis McAuley og Preben Samuelsen.

Soul Party med f.v. Øystein Lydvo, Francis McAuley og Preben Samuelsen. FOTO: Hans Marius Solevåg. DESIGN: Steinar Karlsen.

«Independent rock»  - uten terapeut

For Francis og Preben er Soul Party et avsluttet kapittel. Behandlinger er over. Nå er det indierock-bandet Starlit Vibes det handler om. Både Francis og Preben er klare på at uten Soul Party og MOT82 ville det ikke vært noe Starlit Vibes i dag.  Soul Party har vært en mestringsarena som har gitt Francis og Preben gode banderfaringer. De har lært seg å jobbe strukturert og målrettet, de har mestret å gå i studio, spille ute og å skaffe seg spillejobber.

-Jeg hadde ikke forholdt meg til musikkmiljøet i Bergen uten Soul Party, og jeg hadde ikke benyttet meg av MOT82 uten erfaringen fra musikkterapi, sier Francis.

Gjennom MOT82 har de gratis tilgang til øvingsrom og studio.

-Oppfølgingstilbudet MOT82 har vært vesentlig for at vi fortsatt er aktive i dag, sier Francis og Preben.

-Du kan behandles på institusjon, men hvis du kommer tilbake til ditt gamle miljø uten å ha noe fast å gå til er det lett å falle tilbake til gamle mønster, sier Preben.

Starlit Vibes har nå fått bassist, de har vært i lydstudio og planlegger sin første lanseringskonsert.

Foredrag under Polyfon-konferansen 2018.

Fra Soul Party sin forelesing «Frå Soul Party til Starlit Vibes: Frå musikkterapi på DPS til kulturdeltaking i samfunnet» under Polyfon-konferansen 2018. FOTO: Rune Rolvsjord.

-Bevis på at det er håp

I tillegg til eget bandprosjekt deltar Francis og Preben i det frivillige arbeidet rundt MOT82. Gjennom å dele sine erfaringer ønsker de å være rollemodeller og gi håp til de som har det vanskelig. Preben er musikkontakt, det vil si en støttekontakt som legger vekt på musikk i kontakten med brukeren.

-At jeg er en musikkontakt er et slags bevis på at det er håp, sier Preben.

Francis har også kursbevis som musikkontakt, og er nå i praksis hos Øystein på Bjørgvin DPS.

-Det er givende å bruke sine erfaringer til nytte for andre, sier han.

Mye har skjedd siden Francis og Preben begynte i musikkterapi, behandlingen de egentlig takket nei til våren 2013. Francis, som på den tiden var tilbaketrukket og umotivert, har kjøpt seg scooter for å kunne kjøre til alle aktivitetene han deltar på. Preben, som i stor grad lot seg begrense av angsten, har kjøpt sitt eget trommesett slik at han kan spille konserter og bli eksponert uten å måtte låne utstyr. Begge kjøpte også sin første leilighet etter at de begynte i musikkterapi. I høst delte de sine erfaringer fra musikkterapi for fagfolk på Polyfon-konferansen i Bergen. Mange vil si at det å prate for en så stor forsamling er toppen av eksponering.

-Så lenge det er lystbetont eksponering, er det gøy, avslutter Francis og Preben.

MOT82

Musikkoppfølgingstilbud for mennesker med psykisk lidelse, lokalisert på kulturverkstedet U82 i Åsane.

Drives etter tretrinnsmodellen «inne, ute, egendrevet», der trinn 1 er musikkterapi på klinikk, trinn 2 er kommunal oppfølging og trinn 3 er egendrevet kulturaktivitet i lokalsamfunnet.

Oppleves av brukerne som en trygg plass som gir rom for mestring, vennskap og positive opplevelser. Se Bruker spør bruker-rapport.

MUSIKKONTAKT

Person lønnet som støttekontakt, og som gir musikkrelatert oppfølging til personer med ruslidelser eller psykiske vansker.

Se mer info om musikkontakt.

SAMFUNNSMUSIKKTERAPI

Har som mål å styrke sosialt nettverk gjennom kulturell deltagelse i samfunnet.

Bandet Soul Party var en del av musikkterapitilbudet ved Bjørgvin DPS, og bestod av to pasienter og musikkterapeut.

Plateutgivelse, konserter og medieoppslag var Soul Party sine arbeidsmetoder i behandlingen samfunnsmusikkterapi.

Målet var å knyte helsefremmende kontakter i musikkmiljøet i Bergen gjennom kulturell deltagelse i kulturbyen. 

Kommenter:

Mer om

musikkterapi recovery

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen