Publisert: 21. juni 2019
Helseminister Bent Høie

Helseminister Bent Høie mottok 18. juni forslag om ny lov for å begrense tvangsbruk. FOTO: Bjørn Stuedal

Vil begrense bruk av tvang med nytt lovforslag

Vil begrense bruk av tvang med nytt lovforslag

Med mål om mindre og riktigere bruk av tvang foreslås nå én felles lov for all tvangsbruk i helse- og omsorgssektoren.

-Dagens bestemmelser om tvang er uoversiktlige, og kan skape usikkerhet blant pasienter og behandlere. Vi trenger regler som tar utgangspunkt i pasientens og brukerens behov, og som er til hjelp i arbeidet med å få mindre og riktigere bruk av tvang, uttaler helseminister Bent Høie til regjeringen.no.

6 sentrale forslag

Forslaget til den nye Tvangsbegrensningsloven er på 800 sider. Seks forslag trekker Helse- og omsorgsdepartementet frem som spesielt viktige:

  • Én felles tvangslov for helse- og omsorgstjenesten.
  • Å fjerne diagnosespesifikke regler.
  • Å innføre klarere og strengere regler om inngrep i nødssituasjoner.
  • Å forby bruk av mekaniske innretninger som hindrer bevegelsesfriheten i behandling i psykisk helsevern.
  • Flertallet foreslår å opprettholde en snever adgang til tvangsmedisinering i behandling av psykiske lidelser.
  • Flertallet foreslår en snever hjemmel for bruk av elektrokonvulsiv behandling (ECT) uten tvang som et livreddende tiltak.

-Vil sette oss godt inn i forslaget

Over 350 ulike instanser er forespurt spesifikt om å uttale seg om forslaget, deriblant NAPHA. I tillegg er det åpent for alle andre interesserte å gi en høringsuttalelse. 

-Vi vil sette oss godt inn i forslaget, og komme med en uttalelse innen fristen 16. desember, sier NAPHA-leder Ellen Margrethe Hoxmark. 

-Forutsigbare valg og mer verdighet

Tvangslovutvalget har jobbet i tre år med sin innstilling til den nye tvangsbegrensningsloven, og leverte 18. juni sitt forslag til helseminister Bent Høie. 

-Endelig sikres rettighetene til det enkelte individ, skriver leder i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, i en kommentar i Dagens medisin 19. juni.

Hun mener lovforslaget innebærer en grunnleggende forsterkning av folks menneskerettigheter, og at det kan resultere i mindre diskriminering og mer selvbestemmelse «for mennesker som nå får sikret forutsigbare valg og mer verdighet i livet sitt».

-Fortjener ros

Journalist og kommentator i Dagens medisin, Anne Hafstad, mener ett av de aller viktigste forslagene er det om å fase ut bruk av mekanisk tvang, som blant annet handler om å legge folk i belter.

-Utvalget går langt i sine forslag til forbedringer, og fortjener ros for at de faktisk våger å tenke nytt og være tydelig, også på temaer som er kontroversielle. Det er viktig for alle brukerne, og for ansatte i helse- og omsorgstjenestene, som hver dag møter dilemmaer som må løses der og da, skriver Hafstad.

Kommenter:

Mer om

nyheter tvang.og.makt

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen