Publisert: 23. august 2019.   Endret: 26. august 2019
Tur til Grevestein i Kodal

FRISKERE FOKUS: -De snakker plutselig om nytt sitteunderlag i stedet for sykdom, sier leder Bergljot Rosvoll i aktivitetstilbudet Glimt i Sandefjord. Her er Høyfjellsgruppa i Glimt på tur til Grevestein i Kodal i Vestfold. FOTO: Torstein Martin Vik 

På lag med Turistforeningen for bedre psykisk helse

På lag med Turistforeningen for bedre psykisk helse

Samarbeid mellom Turistforeningen og Sandefjord kommune gir unge med psykisk helse- og rusproblematikk mestringsopplevelser i naturen.

-Jeg opplever at Høyfjellsgruppa vår skaper store gevinster, og stor livsendring. Det er et supplement til samtaler, sier Bergljot Rosvoll, avdelingsleder for aktivitetstilbudet Glimt i Sandefjord kommune.

-Kaffe og svele appellerer ikke

Rosvoll leder et prosjekt i kommunen som handler om å utvikle nye tilbud til de yngre innbyggerne.

-Tidligere var det tre personer under 35 år som var med fast i våre aktivitetstilbud, forteller Rosvoll. Vi hadde for mange gammeldagse tilbud. Kaffe og svele appellerer ikke til de unge, fortsetter hun.

Hun har et mål om at kommunen innen april 2020 har 100 unge deltagere i sine aktivitetstilbud.

-Det er en økning på over 3000 prosent, forteller hun begeistret. Målet er hårete, men hun har god tro på å nå det.

Manglet gode tilbud til unge

Kommunen har lenge hatt stort fokus på aktivitetstilbud, men manglet noe som appellerte til unge, og de manglet en stabil og solid friluftsgruppe.

-Jeg fikk høre om Energiverket (aktivitetstilbud i Kristiansand kommune, red. anm.) fra min leder, forteller hun.

I 2018 dro åtte ansatte i Sandefjord kommune på besøk til Sørlandet, og kom tilbake med ny inspirasjon og pågangsmot. Planlegging av det som skulle bli Høyfjellsgruppa var i gang.

På stranda, to ungdommer ser utover havet

-Samarbeidet med DNT gir normalisering. Dette er for alle. Det er jo typisk norsk å rusle med matpakke, sier Ljones. Her på tur ved Strandvika på Yxnøy. FOTO: Torstein Martin Vik

Fikk med Turistforeningen

-Jeg visste allerede at Lise og Torstein som jobber i Sandefjord kommunen brenner for friluftsliv, og var i dialog med dem. Personlig egnethet og engasjement er sentralt for å bygge et slikt tilbud, sier Rosvoll.

Så tok hun et grep som viste seg å være lurt. Hun koblet på Thore Borg i Sandefjord Turistforening.

-Vårt motto er at «Alle skal med», forteller prosjektleder for DNT tilrettelagt i Vestfold, Thore Borg. Han jobber for at naturen skal være tilgjengelig også for mennesker med funksjonsnedsettelser.

-Hadde lite kjennskap til rus og psykiatri

-Vi har allerede kompetanse på tilrettelegging. I Høyfjellsgruppa har vi bare utvidet det litt, forteller Borg.

Han var spent da de sammen med kommunen startet opp turgruppa i november 2018.

-Jeg hadde lite kjennskap til rus og psykiatri, og tenkte hvordan vil dette gå? Men så skjer det at folk nesten blir avhengige av naturen. Etter noen turer vil de bare mer!

Han er veldig stolt av at DNT kan være med på dette, og at de kan være samfunnsnyttige.

-Vi kan i Høyfjellsgruppa være en samarbeidspartner som får folk på beina igjen. I denne gruppa deltar folk som tradisjonelt ikke har brukt naturen, og nå er de på turer på høyt nivå innen friluftsliv. Det er stort, sier Borg.

-Ren vinn-vinn

Thore Borg har troen på at denne typen samarbeid vil øke i årene som kommer. Mange i DNT-systemet ringer og spør hvordan dette fungerer.

-Det er jo en ren vinn-vinn situasjon. DNT har utstyret og kompetanse på naturen. De ansatte i kommunen har kunnskap om rus og psykisk helse. Og deltakerne får det bedre gjennom å være i naturen. Sammen får vi dette til, sier han begeistret.

-Ser at folk finner sin greie

Torstein Martin Vik og Lise Marit Ljones, begge ansatt i Sandefjord kommune (hun i aktivitetsavdelingen, han i rus- og psykisk helse), driver Høyfjellsgruppa sammen med Borg. Vik forteller at han har lekt med tanken på et sterkere tilbud i naturen i mange år, og at han opplever at brukerne har etterspurt det.

-Etter at vi var på Bragdøya (årlig konferanse om natur og psykisk helse utenfor Kristiansand, red. anm.) fikk vi nye ideer og ny inspirasjon. Det er viktig å ha noen å dele engasjementet for natur med. Lise var med på workshop på konferansen, og nå har vi prøvd ut kokegrop på tur. Det var euforisk stemning da lammelåret var klart, og vi hadde fått fyr bare med egenspikka ved og tennstål, forteller Vik.

Han har stor tro på friluftsliv innen rus- og psykisk helsetilbudene.

-Mitt ønske er at dette er kommet for å bli. Jeg ser harmonien som oppstår i naturen, hva det gjør for folk. Vennskap oppstår i gruppa, jeg ser at folk finner sin greie, at de opplever mestring, forteller Vik.

På stranda, solnedgang

En liten rast ved Herfjellsbukta ved Ula. FOTO: Torstein Martin Vik

-Ny gnist i familiene

Ljones ser endring hos deltakerne i Høyfjellsgruppa. Hun forteller at mange har levd isolerte liv, og at de nå blir en del av et fellesskap.

-Det er så verdifullt å gjøre noe sammen med andre. Naturen hjelper oss å åpne opp. Himmel, hav, luft, vind, det gjør noe godt med oss mennesker, sier Ljones.

Hun er også opptatt av ringvirkningene et slikt tilbud kan ha:

-Jeg vet at det har skapt ny gnist i familiene rundt deltagerne. Plutselig kjøper de truger til dem, de som tidligere hadde vendt dem ryggen. Det er nydelig, avslutter hun. 

VIL FÅ MED UNGE: F.v. Lise Marit Ljones, Torstein Martin Vik og Bergljot Rosvoll fra Glimt-tilbudet på Camp Bragdøya i mai. FOTO: Siri Bjaarstad/napha.no
HØYFJELLSGRUPPA I SANDEFJORD
  • Aktivitetstilbud for personer over 18 år med psykiske helseutfordringer
  • Samarbeid mellom Turistforeningen og Sandefjord kommune
  • Inspirert av Energiverket i Kristiansand
  • Har gjennomført 21 turer så langt i 2019
  • Tur hver torsdag
  • Årets mål var en fire dagers tur på Hardangervidda

Kommenter:

Mer om

nyheter fysisk.aktivitet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen