Publisert: 20. november 2019.   Endret: 20. november 2019
Astrid Weber (t.v.) og Marit Borg

BEHOLDE DET UNIKE: Både Astrid Weber (t.v.) og Marit Borg er opptatt av at den unike erfaringskompetansen blir tatt vare på, slik at den forblir unik og ikke blir for lik fagfolks kompetanse. FOTO: Solrun Steffensen/napha.no

-Ledere må gå foran for å gi erfaringskompetanse plass

-Ledere må gå foran for å gi erfaringskompetanse plass

Det er avgjørende at lederne av psykisk helse- og rustjenester viser vei med en klar vilje til å ta erfaringskonsulenters kunnskap på alvor, mener arbeidsgivere selv.

-Fagfeltet må øve seg på å gi plass til erfaringskunnskapen. En så stor kulturendring fordrer ledere som går foran, sier erfaringskonsulent ved Psykisk helse og rusklinikken på Universitetssykehuset Nord Norge (UNN), Astrid Weber.

Balanse mellom kunnskapsbaser

Dette poenget ble understreket av flere arbeidsgivere og erfaringskonsulenter, som diskuterte temaet på konferansen Sterkere sammen i Oslo 19. november. Weber ledet diskusjonen, sammen med professor Marit Borg. Weber mener forskning og fagfolks erfaringer tillegges mer vekt enn brukererfaringer i psykisk helse- og rustjenestene, og at dette må jevnes ut.

-Makt er et viktig tema å snakke om. Man må utvikle en kultur der man anerkjenner verdien av alle de tre kunnskapsformene, og forstår de i lys av hverandre, mener Weber.

Bevare det unike

Marit Borg hevdet at det å inkludere personer med brukererfaring i arbeidsstokken er den mest virkningsfulle pådriveren for å endre organisasjonen mot å jobbe mer recovery-orientert.

Både Borg og Weber var opptatt av at den unike erfaringskompetansen blir tatt vare på, slik at den forblir unik og ikke blir for lik fagfolks kompetanse.

Arbeidsgiverne ønsker seg tydeligere rammebetingelser helt på det praktiske planet, som for eksempel stillingskode og beregning av ansiennitet ved fastsettelse av lønn for erfaringskonsulenter.

-Må bli til underveis

Flere arbeidsgivere mente at man må planlegge godt for å at ny erfaringskonsulent skal oppleve å bli godt mottatt. Borg og Weber var på sin side opptatt av at arbeidsgivere ikke blir for avventende med å ansette erfaringskonsulenter, mens de går i gang med å planlegge for mye.

-Man må forberede litt. Samtidig er det viktig å også kaste seg i det. Denne store kulturendringen er en vei som må bli til underveis, oppfordret både Borg og Weber.

-Hvis vi skal vente med å tilsette erfaringskonsulenter til kulturen er ferdig endret, kommer vi aldri i mål, sa Weber.

Lederens rolle

Hun understreker igjen hvor viktig lederens rolle er for å få erfaringskonsulentene godt integrert i tjenestene.

-Lederen må ha tro på å ansette erfaringskonsulenter for at det skal bli greit. De må gå foran med å ta vedkommende og dennes kompetanse godt i mot, sier Weber.

En faktor ledere bør være oppmerksomme på er ifølge Weber at erfaringskonsulenter kan ha behov for sosial støtte, særlig i starten av et arbeidsforhold.

Kommenter:

Mer om

nyheter erfaringskonsulent brukeransettelser

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen