Publisert: 29. november 2019.   Endret: 29. november 2019
Glade prisvinnere i FACT Sør-Troms

STOLTE VINNERE: Foran f.v. Vibeke Vårum (UNN Harstad), Wenche Tveter (Harstad kommune), Ågåt Hamari (Kvæfjord kommune), Anita Vaskinn (UNN Harstad), Arnt Arntsen (NAV). Bak f.v. Tom Strande (Kvæfjord kommune), Per Harald Simonsen (Skånland kommune), Rita Johnsen (Harstad kommune). FOTO: Per-Christian Johansen/Universitetssykehuset Nord-Norge

Samhandlingspris til FACT Sør-Troms

Samhandlingspris til FACT Sør-Troms

Får ros for å ha ansatt to erfaringskonsulenter, og for å ha fått på plass samarbeidsavtale raskt mellom flere mindre kommuner.

-For å få til oppsøkende FACT-team på små plasser må man samarbeide med flere, og da er tidlig og forpliktende samarbeidsavtale mellom de som har beslutningsmyndighet i kommunene og ved sykehuset alfa og omega, mener vernepleier i FACT Sør- Troms, Tom Strande.

-Ledere som virkelig ville

Gjennom opplæring i FACT-modellen sammen med andre team i landet har han sett at mange sliter nettopp med å få på plass samarbeidsavtale. 

-Vi var tidlig ute. Vi hadde ledere ledere som virkelig ville dette, og som ser at oppsøkende hjelp til de med de alvorligste psykisk helse- og rusutfordringene er fremtiden, også i grisgrendte strøk, sier Strande. 

-Gir guts til å yte

Siden oppstarten av teamet høsten 2018 har Strande vært utlånt 75 prosent fra Kvæfjord kommune. Med Harstad som vertskommune er FACT Sør-Troms et samarbeid mellom kommunene Harstad, Skånland og Kvæfjord, samt UNN ved Senter for psykisk helse og rusbehandling i Sør-Troms. Etter bare ett års drift ble teamet 28. november tildelt Samhandlingsprisen 2019 fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), under Samhandlingskonferansen 2019 i Tromsø

-Prispengene på 50 000 kroner gir guts til oss som er i teamet for å yte enda mer. Å få disse pengene betyr at vi kan heve kompetansen vår, for å yte enda bedre hjelp til de vi er ansatt for å hjelpe, sier Strande.

-Dette må vi bare få til

FACT Sør-Troms retter seg mot personer over 18 år med alvorlige psykiske lidelser, og funksjonsfall på flere livsområder hvor det er behov for langvarige og sammensatte tjenester. Juryen vektlegger at FACT Sør- Troms er det første FACT-teamet i fylket, og at det fra 2017 har vært jobbet systematisk for å få til en etablering.

«Både ledelse og fagfolk i kommunene, NAV og ved Senter for psykisk helse og rusbehandling har stått på, vært utrøttelig entusiastisk og tenkt at dette må vi bare få til», heter det i juryens uttalelse.  

-Erfaringskonsulenter ser andre ting

Juryen fremhever også brukermedvirkning som sentralt i FACT-modellen, og at det i teamet er ansatt personer med erfaringskompetanse.

-Vi skal som team jobbe 80 prosent ute hos brukerne. Det å ha med erfaringskonsulent ut på hjemmebesøk betyr mye. De kan tilnærme seg på en litt annen måte enn vi kan. De kan si «jeg har vært der selv», og ha en mer direkte kommunikasjon i forhold til både rusmiddelbruk og psykiske lidelser, mener Strande. 

Han peker også på det at erfaringskonsulenter ofte observerer ting de andre i teamet ikke har like gode forutsetninger for.

-De kan se helt andre ting enn de øvrige i teamet når de kommer inn i en bolig. Det kan for eksempel være ulikt brukerutstyr som de selv har brukt og kjenner godt igjen. Ikke alle i teamet er ruskonsulenter og kan så mye om slikt, som kan være viktig for å danne seg et bilde av brukerens situasjon, sier han.

Befolkning på 30 000

Med samarbeidet mellom kommuner og spesialisthelsetjhenesten dekker FACT Sør-Troms et område hvor det bor rundt 30 000 mennesker.

-Minimumsanbefalingen er 15 000, så vi er godt innenfor. Vi har også en maskimal reiselengde på en time, som er ok, forteller han.

Juryen understreker at samarbeidet om å få til FACT-team muliggjør at personer som tidligere ikke har greid å benytte seg av de tradisjonelle tjenestene, eller som ikke har effekt av tilbudet som gis, nå kan få behandling og bistand.

Kommenter:

Mer om

nyheter oppsøkende.team brukere.med.omfattende.tjenestebehov act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen