Publisert: 05. desember 2019.   Endret: 05. desember 2019
Erfaringskonsulenter Bent Arild Stornes og Frank Øverland

STÅR STØTT: -Ved at ledelsen applauderer arbeidet vårt, og aktivt søker midler til stillinger, føler vi at vi står støtt faglig, sier erfaringskonsulent Frank Øverland (t.h.) i Kvinesdal kommune. Her sammen med erfaringskonsulent Bent-Arild Stornes i Farsund kommune. FOTO: Bodil Bakkan Nielsen

Satser stort på erfaringskonsulenter

Satser stort på erfaringskonsulenter

Lister-kommunene har hele sju erfaringskonsulenter i psykisk helse- og rustjenestene, inkludert brukerspesialisten i FACT-team Lister.

-Vi er helt avhengige av erfaringskonsulentene i arbeidet vårt, sier Bodil Bakkan Nielsen, faglig rådgiver i Kvinesdal kommune og prosjektkoordinator i Fyrtårn Psykisk helse og rus i Lister i Agder.

-Tenker mer praktisk

-Vi valgte å satse på erfaringskonsulenter for noen år tilbake. Vi så raskt at erfaringskonsulentene fylte et udekket behov i tjenestene, fortsetter hun.

Først ut var Kvinesdal og Lyngdal.

-Flere av brukerne våre etterspør samarbeidet med erfaringskonsulentene. Jeg mener erfaringskonsulentene har en helt unik forståelse av problemer brukerne kan stå i, og de kommer også med gode innspill til hvordan tjenestene kan forbedres. Erfaringskonsulentene tenker ofte mer praktisk og tverrfaglig enn mange av oss som har jobbet i tjenestene lenge, sier Bakkan Nielsen.

-Alle ser verdien

Frank Øverland er erfaringskonsulent i Kvinesdal kommune, og han kan ikke få fullrost kommunen sin nok.

-Jeg er ansatt på like vilkår som alle andre, og jeg har full tillit som ansatt i kommunen og hos samarbeidspartnere, sier han.

Han mener ledelsen i kommunene i Lister har stått på i flere år og frontet begrepet, funksjonen og ressursen som erfaringskonsulenter er.

-Listerkommunene jobber ikke likt, men ledelsen i alle kommunene ser verdien av å ha ansatt erfaringskonsulenter. Samtidig må vi jobbe mer med å få noen av erfaringskonsulentene våre over i større stillinger. Småstillinger gir ikke rom for godt arbeid, sier Øverland.

-Skal ikke utlevere oss selv

Han forteller at erfaringskonsulenter i Lister-kommunene alltid blir inkludert på relevante fagdager, kurs og møter.

-Kompetansen vår blir verdsatt, og ved å inkludere oss både i viktige beslutninger og kompetanseløft, er vi fullverdige ansatte og kolleger, sier Øverland.

Han mener erfaringskonsulentene i Lister har et godt faglig og sosialt samhold.

-Ved at ledelsen applauderer arbeidet vårt, og aktivt søker midler til stillinger, føler vi at vi står støtt faglig. Vi som erfaringskonsulenter er bevisste på at vi ikke skal utlevere oss selv med vår egen historie, det er ikke en del av stillingsbeskrivelsen her i Lister, presiserer Øverland.

Går rett inn til NAV

Øverland har hatt jobben som erfaringskonsulent i to år, og sier han gleder seg til å gå på jobb hver eneste dag.

-I Kvinesdal er det ingen stengte dører, og alle samarbeider tett. Jeg kan gå rett inn til NAV for å diskutere en felles sak, og de gjør det samme til meg, sier Øverland.

Han peker på at menneskene de arbeider med er avhengige av NAV på en rekke viktige områder.

-NAV har mange regler og rutiner, men ved å samarbeide unngår vi at disse blir et hinder for individuelt tilpasset hjelp. Jeg kaller det å «stressteste» fastsatte rutiner, og slikt arbeid gir god utvikling, mener Øverland.

Prosjektkoordinator Bodil Bakkan Nielsen. FOTO: napha.no arkiv
LISTER

Distrikt i Vest-Agder, bestående av kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal.

Kommenter:

Mer om

nyheter erfaringskonsulent brukererfaringer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen