Publisert: 10. januar 2020.   Endret: 13. januar 2020
Fredrik Hiis Bergh (t.v.) og Ove Vestheim

TILFØRER VERDI: Klinikkdirektør Fredrik Hiis Bergh (t.v.) og Ove Vestheim mener Vestheims erfaringskompetanse gir ledergruppa et bedre beslutningsgrunnlag. FOTO: Bjørgvin DPS 

Har erfaringskonsulent i ledergruppa

Har erfaringskonsulent i ledergruppa

-Jeg blir spurt om hva jeg mener vi bør gjøre forbedringer på, og får stor innflytelse, mener erfaringskonsulent Ove Vestheim ved Bjørgvin distriktpsykiatriske senter.

-Vi er her for brukerne, så deres stemme må inn der beslutninger fattes, mener klinikkdirektør Fredrik Hiis Bergh.

Idé fra konferanse

Bergh fikk ideen om å trekke inn erfaringskompetanse i ledelsen da han besøkte konferansen Sterkere sammen i 2018, som er en konferanse for erfaringskonsulenter innen psykisk helse og rus.

-Der snakket jeg mye med erfaringskonsulenter om funksjonen de har der de jobber. Da fikk jeg ideen om å koble denne kompetansen til ledergruppa hos oss, sier han.

-Noe for flere

Siden våren 2019 har Ove Vestheim jobbet i 60 prosent stilling som erfaringsrådgiver knyttet opp til ledergruppa ved Bjørgvin DPS, og i Helse Bergen på systemnivå. Vestheim har selv vært pasient ved DPS, og bruker sine erfaringer til å gi råd i ledergruppa.

-Det at jeg sitter i ledergruppa bidrar til et bedre samarbeid mellom brukere, ledere og behandlere. Jeg tror flere bør se på en slik løsning, sier Vestheim.

Påvirker direkte

Så langt har han brukt kompetansen sin inn i flere konkrete utviklingsprosjekter.

-Vi har et prosjekt der vi jobber med hvordan pasientene kan være bedre forberedt før de kommer til behandling hos oss, gjennom blant annet e-læring. Der har Ove vært sentral i å få inn både brukere og pårørende til workshop vi skal ha nå i slutten av januar, sier klinikkdirektør Fredrik Hiis Bergh.

DPS-et har også fått avvik på forskrift om ledelse og kvalitet i forhold til ROP-pasienter.

-Vi har et kvalitets-, pasientsikkerhets- og kontrollnettverk der Ove er med sammen med fagpersoner fra de åtte kliniske seksjonene våre. Der har Ove vært med og kunnet påvirke at alle kliniske seksjoner skal få på plass kvalitetsforbedrende prosjekter for internkontroll, slik at vi i større grad skal kunne vite at vi gjør det vi sier vi skal, sier Hiis Bergh.

Ser det fra pasientens side

Vestheim selv trekker også frem at han deltar i et annet prosjekt, om hvordan DPS-et i samarbeid med avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering kan gi best behandling til de som er sykmeldt, enten det skyldes psykiske eller fysiske helseutfordringer.

-Jeg har erfaring fra både psykiatri og somatikk, og kjenner på kroppen hvordan jeg selv ville tenkt om jeg skulle få behandling. Jeg har kommet med innspill som er blitt gjort noe med, og som gikk ut på å ikke å ha for mange spørsmål og intervjuer med pasienter. Blir det veldig mange spørsmål kan man bli litt oppgitt som pasient, påpeker han.

-Ikke et alibi

De har begge vært opptatt av at han ikke skal bli et brukeralibi for ledergruppa uten reell innflytelse.

-Det er viktig at man som erfaringskonsulent er et likeverdig medlem av ledergruppa, og blir lyttet til. Vi har blant annet fast på agendaen om det er tilbakemeldinger fra Erfaringspanelet for Psykisk helse og rus, i Helse Bergen, som Ove leder, sier Hiis Bergh.

Uvanlig

Leder i organisasjonen Erfaringssentrum, Torbjørn Mohn-Haugen, sier han vet om kun noen få erfaringskonsulenter som sitter i toppledergruppa. 

-Det å ha erfaringskonsulent på toppledernivå tror jeg veldig mange andre kommuner og tjenestesteder bør la seg inspirere av og se nærmere på. Det gir viktig og essensiell innsikt inn til de som sitter på toppen, og kan bidra til å styrke brukerstemmen, mener Mohn-Haugen.

ERFARINGSKONSULENT

En som jobber i psykisk helse- og rustjenestene på bakgrunn av sin egenerfaring fra rusutfordringer, psykisk helseutfordringer eller andre sykdommer.

Kilde: erfaringssentrum.no

Kommenter:

Mer om

nyheter erfaringskonsulent brukererfaringer organisering.av.tjenester

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen