Videregående kurs i traumeforståelse

Tid og sted

Hotel River Station, Drammen

21. oktober 2020 kl 08:30 - 22. oktober 2020 kl 15:00

Hovedmålgruppe:
Ansatte i barnevern, barnehage, skole, PPT, boliger for enslige mindreårige asylsøkere, flyktningmottak, DPS, spesialisthelsetjeneste og fosterforeldre.
Det er et ekstra fokus på barn og unge, men de som arbeider med voksne vil også ha nytte av kurset.

Kurset vil utdype forståelsen av den tredelte/treenige hjernen som grunnmodell for å støtte traumatiserte barn og unges emosjonelle utvikling. Det blir særlig fokus på utvikling av grunnleggende samspillsevner og selvregulering.

Relevante artikler:

Ingen treff...