Publisert: 25. mars 2020.   Endret: 28. mars 2020
Inger Hagen, daglig leder for PIO-senteret

ALTERNATIV TRENGS: -I dag skrives mange ut på grunn av situasjonen og manglende kapasitet. Da er det viktig at de blir fulgt opp over telefon, og at de får tilbud om å gå tur med psykisk helsearbeider, mener daglig leder Inger Hagen i PIO-senteret. FOTO: PIO-senteret.

-Pårørende trenger støtte nå

-Pårørende trenger støtte nå

Oppfordrer psykisk helse- og rustjenestene til å bistå pårørende så godt de kan, nå som denne gruppen får et ekstra omsorgsansvar.

-Det som er mest krevende nå tror jeg at de er så alene om ansvaret, da tilbudet den syke hadde er satt på hold. Men her kan den enkelte kommune vurdere hvordan de omdisponerer eget personell, mener daglig leder for pårørendesenteret i Stavanger, Unn Birkeland.

Avlaste ut fra forutsetningene

Når både dagtilbud, helsestasjon og andre kontor stenger ned og har hjemmekontor, mener hun noe av hjemmekontortiden kanskje kan brukes til å ringe rundt til noen faste som trenger nettopp den kontakten, enten dette er brukeren selv eller pårørende. Inger Hagen ved Pårørendesenteret i Oslo (PIO-senteret) slutter seg til dette forslaget, og minner om at hjelp til den som er tjenestebruker også er hjelp til deres nærmeste.

-For pårørende er det aller viktigste at den de er pårørende til blir fulgt opp av helsetjenesten. I dag skrives mange ut på grunn av situasjonen og manglende kapasitet. Da er det viktig at de blir fulgt opp over telefon, og at de får tilbud om å gå tur med psykisk helsearbeider. Dette skjer i stor grad i Oslo, mener Hagen.

-Lettet når vi ringer

Unn Birkeland mener det vil gjøre en forskjell om pårørende nå opplever at tjenestene tar kontakt og anerkjenner den store jobben de gjør.

-Det kan jo også gjøres der de ikke har samtykke til å gi fra seg opplysninger, sier hun.

Pårørendesenteret går i gang med en kampanje på Facebook der de etterspør og deler gode tiltak fra helsepersonell, som gjøres rundt i landet for å ivareta pårørende.

-Vi kommer til å ha det første ute på nett før helga, så følg med, oppfordrer Birkeland.

PIO-senteret har snakket med mange som har en i familien med psykiske eller rusrelaterte problemer.

-Noen av de bekymringene de beskriver er at deres familiemedlem ikke passer på egen helse. Andre er bekymret for at oppfølging fra hjelpeapparatet blir redusert, og at det kan føre til forverring og tilbakefall, sier Inger Hagen.

Hun sier at pårørende blir lettet når senteret ringer dem.

-Det å ha noen å snakke med og drøfte situasjonen med er en god støtte, sier hun.

Barn i tunge omsorgsroller

Senteret har selv ulike tjenester for å støtte pårørende.

-Vi følger også opp personer som sliter med psykiske helseutfordringer direkte per telefon gjennom personlig ombud. Det betyr mye for pårørende, forteller Hagen.

Hun peker på at situasjonen for barn og unge som er pårørende er ekstra vanskelig nå.  

-De kan bli tvunget inn i tunge omsorgsroller som de ellers ikke må ta på seg. En allerede belastet hverdag vil for mange bli enda verre. Da er det bra at disse barna er i gruppen som skal få gå i barnehage og på skole, men det er ikke alle som er identifisert og heller ikke alle familier som vil vedkjenne seg at de sliter med psykiske helseproblemer, og da er vi like langt, sier hun.

Ny mestringsbok straks ute

PIO-senteret har en egen chat for barn og unge som er åpen to kvelder i uka, og en rådgivningstelefon 22 49 19 22 som er åpen hver dag klokken 10-15 og tirsdager 11-19.

-Vi kommer også i disse dager ut med ny revidert utgave av NÆR Mestringsbok for pårørende, som kan bestilles fra oss i dag, sier Hagen.

Hun mener mestringsboka passer godt nå.

-Den er som skapt for disse dagene, der pårørende kan føle seg ekstra alene. Den inneholder verktøy for å sortere tanker og følelser, og råd om hvordan forholde seg til den du er pårørende til, og til helsevesenet. Den gir informasjon om rettigheter, og tips om hva du kan gjøre når du er bekymret. Denne utgaven adresserer pårørendes uttalte behov, slik vi kjenner de fra vår virksomhet, sier hun.

Ulike tilbud

Både Hagen og Birkeland fremhever også ulike organisasjoners hjelpetelefoner og chatter som ekstra viktige nå. Pårørendelinjen, PIO-senteret, BAR, Ivareta og Mental Helse er blant flere som ar slike tilbud.

Pårørendesenteret har utvidet sitt tilbud for pårørende, og har åpen Pårørendelinje alle hverdager fra 9-15 på telefon 90 90 48 48. De har også tilbud til unge pårørende gjennom nettsiden ungepårørende.no.

Unn Birkeland, daglig leder Pårørendesenteret

Kommenter:

Mer om

nyheter pårørende barn.som.pårørende koronakrisen koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid korona

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen