Publisert: 26. august 2020.   Endret: 27. august 2020
Bruk av REACT-NOR

MESTRINGSVERKTØY: Pårørende gjør oppgaver, og får veiledning underveis av en REACT-veileder via telefon eller video. FOTO: Kristin Lie Romm.

Video- og netthjelp til pårørende til personer med psykose

Video- og netthjelp til pårørende til personer med psykose

-Et svært viktig tilbud til en gruppe som ofte overses, men har et stort behov for støtte.

-Det å forstå hva psykose er og hvordan det arter seg, gir ofte en stor forbedring i kommunikasjonen i mange familier. REACT-NOR hjelper pårørende til å forstå og kommunisere rundt psykose. Dette tilbudet gir individuelt tilpasset hjelp til de pårørende, slik at de kan relatere det direkte til sin situasjon, sier Kristin Lie Romm.

16 ukers tilbud

Hun er spesialist i psykiatri ved TIPS Sør-Øst, og er en av de som står bak det nettbaserte støtteprogrammet REACT-NOR, som nå er lansert med mulighet for ukentlige videosamtaler mellom pårørende og erfarne familieterapeuter. Tilbudet består av en nettside som fungerer som et opplæringsprogram. De pårørende jobber med  moduler i dette, i forkant av samtalene. Her er det også oppgaver som skal hjelpe dem å sette kunnskapen i relasjon til egen situasjon. I samtalen med terapeuten kan de få hjelp til å bruke dette aktivt. 

-Man tilbys en times samtale hver uke i inntil 16 uker. Den enkelte styrer mengden selv innenfor denne rammen, og de aller fleste trenger mindre, sier Romm.

De har testet ut programmet tidligere ved Sykehuset Vestfold, og hadde god erfaring med bruken der. Programmet er utviklet av en gruppe forskere i England ved Lancaster University. Under koronapandemien ble Romm spurt om det var mulig å åpne dette tilbudet igjen, ettersom REACT-NOR tilbyr familiearbeid helt smittefritt.

-Det kom litt overraskende på oss at det skulle vise seg å være et spesielt godt pandemitilbud, men det er det jo, sier Romm.

Ny studie

Romm og hennes kollegaer publiserte i sommer en studie av REACT-NOR fra utprøvingen i Vestfold, den gang med telefonsamtale og ikke video som tilbud. 

-De fleste rapporterer om stort behov for stressmestring og er under et stort press. Det å bli møtt på en god måte, lyttet til, få tømt seg og få konstruktiv hjelp ble svært høyt verdsatt. Dette var en liten studie, men det så ut som om både stressnivået og det vi kaller expressed emotions, som er et uttrykk for at det er sterke følelser i sving i familiemiljøet, ble dempet. Dette er viktig for både pårørende og pasient. Vi vet at klarer man å hjelpe familien, har det ofte gode effekter når det gjelder symptomer hos den som er syk, reinnleggelser og stress på omgivelsene, sier hun. 

-Positiv start

12 terapeuter  ved HF i ulike deler av Norge har så langt blitt opplært i å veilede, 21 skal på kurs i september og enda et kull vil kurses mot slutten av året.

-Det er en positiv start, tatt i betraktning at familiearbeid ofte ikke prioriteres når det er knapt om ressurser. Noe av dette skyldes blant annet at familiearbeid ikke regnes som helsehjelp, og derfor gir lite "inntekt" om ikke pasienten er med. REACT-NOR er et tilbud som ikke forutsetter samtykke, det fokuserer på den pårørende. Det er trist at våre myndigheter som er så opptatt av innsatsstyrt finansiering ikke ser denne slagsiden, sier Romm. 

Avstandsoppfølging

Foruten eliminering av koronasmittefare, er det fordeler som tidsbesparing, og at man kan få hjelp av noen langt unna.

-I rurale strøk må pårørende ofte kjøre flere timer for å komme seg til nærmeste DPS eller et annet sted hvor de kan få hjelp. Dette er jo problematisk, også fordi mange steder mangler god kompetanse på familiearbeid ved psykose. Denne typen tjenester gjør det jo egentlig ikke nødvendig å forholde seg til geografiske grenser, du kan få spesialisten inn i stuen hvor som helst!  For øyeblikket er det slik at man må kontakte det lokale behandlingsstedet til den de er pårørende til for å høre om de kan få tilgang til REACT-NOR-tilbudet. Dette skyldes igjen at hjelp til pårørende ikke regnes som helsehjelp. Hadde det gjort det ville det kanskje vært mulig å søke på fritt sykehusvalg, sier hun. 

Forståelse letter kommunikasjonen

Hun påpeker at psykose har påvirkning på atferd, tankeinnhold og din generelle fungering.

-Det kan lett oppstå konflikt i familien fordi man ikke skjønner hva som foregår, og for eksempel tror at det er snakk om uvilje og vranghet fra pasientens side. I virkeligheten gjør kanskje den som er syk sitt beste, men klarer ikke å uttrykke hva det er som foregår. Dynamikken i familien er avhengig av at det er en felles forståelse omkring den det gjelder om hvordan en psykose kan utarte seg, og hva som er følgene av den. Når man i tillegg kan lære seg teknikker som hjelper den andre å forstå at man lytter og er interessert i å løse ting på en god måte, bedrer ofte klimaet seg, sier hun.

Forskes på

Det skal forskes på erfaringene man gjør seg med bruk av REACT-NOR.

-For å lykkes med dette er vi avhengig av de pårørendes og veiledernes erfaringer med å bruke REACT-NOR. Derfor utfører vi følgeforskning parallelt med implementeringen av REACT-NOR i Norge, sier Erlend Mork, psykologspesialist, PhD ved TIPS Sør-Øst, til Oslo universitetssykehus´ nettside.

Kristin Lie Romm. FOTO: uio.no

Kommenter:

Mer om

nyheter pårørende

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen