Vold i nære relasjoner - Webinar

Fylkesmannen i Innlandet og Sykehuset Innlandet, DPS Gjøvik, inviterer til den 9. nasjonale krisekonferansen.
Tid og sted

Webinar - videokonferanse

10. november 2020 kl 09:00 - 10. november 2020 kl 15:00

Fra programmet:

ALTERNATIV TIL VOLD: Medfølelsens pris – hva gjør jobben med oss og hva gjør vi med det?

RVTS ØST: Å snakke med barn om vold

Les mer om konferansen her.

MÅLGRUPPE
Bruker- og pårørendeorganisasjoner, barnevern, utdanning, ansatte i helse og omsorg i kommuner/sykehus med samarbeidsparter. Det oppfordres til å samles i grupper på arbeidsplassen selv om det er videokonferanse.

Påmeldingsfrist: 1. november

Relevante artikler:

Ingen treff...