Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt, uke 45 - 2020

Siste nytt

IMR i tidlig psykosebehandling. Terapeut. Ung dame i behandling.
Innførte Individuell tilfriskning og mestring (IMR) i behandling ved tidlig psykose Brukere og ansatte former tilbudet ut fra brukers egne mål, sammen. En fagartikkel i Sykepleien forteller om vellykket innføring av Illness Management and Recovery (IMR) ved en seksjon for tidlig psykosebehandling i spesialisthelsetjenesten.
Varg André Holst
Rockovery lot seg ikke stoppe av Covid-19 -Uansett hvor dårlig dag jeg har, har jeg det alltid bra på musikkterapi, sier Varg André Holst.
Niels Zandstra
R-ACT – en spennende vri på oppsøkende ACT- og FACT-team Nyutvikling av oppsøkende ACT- og FACT-team, med vekt på å involvere nettverk og sette pasienten mer i førersetet.
Journalister med kamera
Myter og fakta om psykose og drap Drap skjer sjeldent i Norge. Frekvensen er 0,6 per 100 000 innbyggere. Som ved alle sjeldne hendelser blir statistikk vanskelig.
Vinter, skog, person i grønn jakke alene, går innover
Vanskelig å forebygge ensomhet Et av hovedgrepene i Folkehelsemeldingen som kom våren 2019, er å forebygge ensomhet. Men, tar strategien som skal sette fart i arbeidet, nok tak i hva ensomhet er? For å kunne sette inn relevante tiltak, trenger vi en dypere forståelse av fenomenet.
Målfrid J. Frahm Jensen
Viktig bok om varsling i psykisk helse- og rusfeltet Bok om varsling belyser viktige spørsmål om ytringsfrihet, og om erfaringskonsulenters rolle i psykisk helse- og rustjenestene.