«Det er ingen som sier noe til meg» - Deldigital konferanse

Hvilke konsekvenser har fengsling og straffegjennomføring for barn? Hvordan kan vi støtte barna?
Tid og sted

Scandic Lerkendal, Trondheim + digital

17. mars 2021 kl 10:00 - 17. mars 2021 kl 16:00

Trondheim kommune, Kriminalomsorgen og For Fangers Pårørende (FFP) inviterer til deldigital konferanse om barn som pårørende til innsatte og straffedømte.

Konferanse arrangeres på Scandic Lerkendal, Trondheim, onsdag 17. mars 2021

Det vil være mulig med et begrenset antall til stede pga smittevern. Det legges til rette for digital deltagelse.

Målgruppen for konferansens er ansatte i Trondheim kommune, avd. oppvekst, helse og velferd, ansatte i kriminalomsorgen, politi, frivillige organisasjoner og andre interesserte.

Konferansen er gratis og gjennomføres med støtte fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

Endelig program og informasjon om påmelding kommer. Sett av datoen allerede nå!

Foreløpig program

  • Barns situasjon når foreldre fengsles eller soner straff
  • Barn som pårørende. Hvordan støtte barna? Anne Kristine Bergem, psykiater, skribent og formidler
  • Hva vet vi om barn med innsatte foreldre? Peter Scharff Smith, forsker ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi UiO
  • Mamma og pappa i fengsel. FFP i samtale med mor og datter om da foreldrene kom i fengsel og på hjemmesoning.
  • Når foreldre pågripes eller varetektsfengsles. Rutiner og praksis i politiet.
  • Kriminalomsorgens ansvar for barn med foreldre i fengsel
  • Hvordan jobber kommunen med familier berørt av fengsling?

Relevante artikler:

Ingen treff...