"Bedre i lag" - Pakkeforløp – din arbeidshverdag og brukernes liv!

Fylkesmannen i Nordland inviterer kommuner og spesialisthelsetjeneste på Helgeland til seminaret «Bedre i lag» - et digitalt lunsj-til-lunsj-seminar om samhandling i pakkeforløp for psykisk helse og rus på Helgeland.
Tid og sted

Webinar - Teams

23. februar 2021 kl 12:00 - 24. februar 2021 kl 12:00

Målet med seminaret er å bidra til at kommunene og spesialisthelsetjenesten lokalt sammen med fastlegene og brukermiljøene utvikler strukturer og kultur for samhandling.

Her finner du PROGRAM.

Målgruppen er fastleger, ledere og andre ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten som er involvert i koordinering og samhandling, henvisning, oppfølging og behandling av pasienter (voksne og unge) i pakkeforløp for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Brukerrepresentanter ønskes ekstra velkommen.

Seminaret er blitt til i et samarbeid mellom kommuner, sykehus, brukermiljø, Fylkesmannen, Helse Nord og kompetansesentrene KoRus Nord, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), RVTS Nord og RKBU Nord. NAPHA er teknisk arrangør.

Sted: Teams

Tid: 23. februar kl. 12.00–15.30 – 24. februar 09.00–12.00

MELD DEG PÅ HER.

Påmeldingsfrist: 20. januar 2021

Lenke til seminaret sendes ut i slutten av januar.

 

 

 

 

 

 

 

Relevante artikler:

Ingen treff...