Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 49, 2020

Her får du i tillegg til napha.no-nyheter fra sist uke, flere viktige aktuelle saker: 

Kompetansesentrene samarbeider om oppdatert informasjon til tjenestene i forbindelse med Covid-19. Bruk vår temaside, Kommunetorget.no og Psykososial beredskap I dette nyhetsbrevet får du også videoforedrag med Per Isdal og bl.a nyheter som IPS - hindring av dropout fra videregående med en plass i arbeidslivet. 

 

Siste nytt

Per
Partnervold betydelig ned med gruppeterapi Psykologisk gruppebehandling for å redusere partnervold virker, og det ganske godt, viser ny studie fra Brøset i Trondheim.
Astrid Weber3
Erfaringskonsulenters kunnskap Erfaringskonsulenter er invitert inn i psykisk helsevern for å bringe inn kompetanse fra pasient- og eller pårørendes ståsted. I mastergradsavhandlingen «Å ville møte mennesket» utforsker jeg hva vår kunnskap er og handler om.
Irene Wormdahl, faglig rådgiver i NAPHA og stipendiat i ReCon-prosjektet
Forsker på kommunale tjenester for å redusere tvang i psykiatrien Nå vet vi mer om et potensial i kommunale psykisk helsetjenester til å kunne redusere antallet tvangsinnleggelser ved sykehus. NAPHA har delansvar i ReCoN-prosjektet, som nå slipper sine aller første resultater.
Anette Jørve Ingjer
Slik kan NAV og Rask psykisk helsehjelp få flere ut i jobb Stort potensial for bedre samarbeid om å hjelpe personer med milde til moderate depresjons- og angstproblemer ut i jobb, viser ny rapport.
Illustrasjonsbilde av koronavirus
Jannicke Berg Leknes
455 millioner til kommunenes rusarbeid -Ansettelse av erfaringskonsulenter, oppsøkende team og styrket botilbud for personer med både psykisk helse- og rusproblemer, er blant det man kan søke om.
Øyvind Maroni
Hindrer drop-out ved å gi videregående-elever innpass i arbeidslivet Hadeland videregående skole har ansatt jobbspesialist Øyvind Maroni for å hjelpe flere til å fullføre skolegangen.
Per Isdal, psykologspesialist, ATV-stiftelsen
Medfølelsens pris - hva gjør jobben med oss? Per Isdal (psykologspesialist) fra Alternativ har lang erfaring som terapeut for mennesker som utøver vold. I dette foredraget tar han opp hjelpernes situasjon og hvordan ta vare på ansatte når empati er deres viktigste redskap.