Publisert: 10. desember 2020.   Endret: 10. desember 2020
Rita Halvorsen Lian (lengst t.v.), Bodil Bakkan Nielsen, Terese Vidringstad, Guttorm Toverud, Linn Berstad og Torstein Vegge.

JOBBER MED 12-TRINNSMODELL I LISTER: Rita Halvorsen Lian (lengst t.v.), Bodil Bakkan Nielsen, Terese Vidringstad, Guttorm Toverud (kursleder), Linn Berstad og Torstein Vegge. FOTO: Privat

Lokal behandling av rus- og annen avhengighet etter 12-trinnsmodellen

Lokal behandling av rus- og annen avhengighet etter 12-trinnsmodellen

I Lister i Agder planlegger vi å starte rus- og avhengighetsbehandling etter det som kalles 12-trinnsmodellen, inspirert av tre andre kommuner.

Til nå har personer med rus og avhengighetsutfordringer i Lister-området i Agder stort sett måttet reise til behandling ut av kommunene, gjerne gjennom innleggelser i institusjon. Inspirert av kommunene Molde, Lier, Ringsaker og Stange har vi hatt opplæring i 12-trinnsmodellen av til sammen 55 klienter, pårørende og fagfolk siden 2019, og har satt forventet oppstart til januar 2021. Vi var i høst med på å etablere et nasjonalt nettverk for kommuner som enten har startet med denne behandlingsmetoden, eller som ønsker å starte med den.

Dette er 12-trinnsmodellen

12-trinnsmodellen er tuftet på verdiene åpenhet, ærlighet, takknemlighet og villighet. Det krever mot, samt en god og trygg relasjon mellom pasient og behandler, for å lykkes.

Trinn 1–3 handler om å innse problemet, komme til konklusjonen av at man trenger hjelp og bli villig til å gå mot en løsning.

Trinn 4–9 handler om å komme til løsningen, og innebærer en selvransakelse, aksept, rydde opp i fortiden, og bearbeide bitterhet, sorg og skam.

Trinn 10–12 handler om å vokse videre som menneske, og dele sin historie med andre som har et rusproblem.

Behandlingsforløp i kommunen

12-trinns avhengighetsbehandling foregår på dagtid, og retter seg mot personer som har utfordringer med alkohol, medikamenter, stoff eller andre former for avhengighet. Man bor hjemme mens man deltar.

Man starter med en forvernsamtale eller informasjonsmøte i forkant av behandlingen. Deretter går man over til ukentlig «motivasjonsgruppe», med 2 timer introduksjon til programmet og arbeid med forberedelser. Det anbefales minimum deltakelse 3 dager hver uke, 4-5 timer per dag, i 3 måneder. Til sammen blir det 100 dagbehandlingsdager, som består av undervisning og arbeid i grupper. Etter dette blir det et ukentlig ettervern i 6-18 måneder. I ettervernet  jobber man med reaksjonene som oppstår i livet, enten med seg selv eller med andre, i kjølvannet av behandlingen. Videre lærer man å bruke meditasjon.

Det forventes at den enkelte deltar i fellesskap som for eksempel Anonyme alkoholikere (AA) eller Anonyme narkomane (NA) mens de går i behandlingen.

Hvorfor 12-trinns behandling?

Behandlingsmodellen baserer seg på en av verdens mest brukte behandlingsmodeller, men som har blitt lite brukt i Norge. I Sverige er den langt mer utbredt. 

Opplevelsen er ofte at kommunene bruker mye tid og ressurser på tiltak som ikke fører til rusfrihet, eller redusert rusbruk. Klientene som får tilbud i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), får ikke et adekvat ettervern. Klientene trenger noe mer, og langvarig, for å bli stabile rusfrie.

Nyere forskning viser at manualbaserte 12-trinns behandlinger ofte gir bedre behandlingsresultater enn tradisjonelle rusbehandlinger.

Erfaringer i kommune-Norge så langt

I Norge var Molde inspirasjonen til oppstarten i Ringsaker i 2016.  Stange startet i 2018, Lier i 2019, mens Lister-kommunene Kvinesdal, Flekkefjord Lyngdal samt Vennesla håper å kunne begynne i 2021, avhengig av hva man klarer knyttet til koronasituasjonen.

Resultatene i kommunene er så langt inspirerende og gode. Det gir håp for å fortsette. Stange kommune har rusfrie boliger i tilknytning til behandlingen.

Rekruttering av deltakere i behandlingen

Kommunene er helt avhengig av øvrige tjenester som for eksempel AKAN, NAV, KIF, Spesialisthelsetjenesten (DPS) allmennleger, bedriftshelsetjenester og kommunale enheter for å rekruttere deltakere til behandlingen.

Opplæringen av terapeuter og klienter

Terapeuter læres opp over 9 hele dager, pluss to dagers opplæring i manualen for de som skal bli sertifiserte terapeuter. Opplæringen baserer seg på én av de 100 mest utgitte faktabøkene i verdenshistorien, nemlig boken til Anonyme Alkoholikere, bedre kjent som Storboka.

Innføringskurset gir etter min mening nyttig kunnskap i forståelse av avhengighet og hva 12-trinnsbehandlingen egentlig innebærer. Rusbehandlingen bidrar slik jeg ser det til en mer effektiv samhandling for eksempel rundt pakkeforløp. Kurset er også nyttig for klienter som skal begynne i 12-trinnsbehandling enten i spesialisthelsetjenesten eller i kommunen. Det hjelper deltakerne med å forstå hvordan man kan leve livet på livets sine premisser.

Har du spørsmål, kontakt meg gjerne på bodil.bakkan.nielsen@kvinesdal.kommune.no

Fra venstre Birgit Valla, Guttorm Toverød, Christopher Bitten Lind og Ragnhild Moslet Egeberg

Nettverk av kommuner som jobber med 12-trinnsmodellen. Fra venstre Birgit Valla, Guttorm Toverød, Christopher Bitten Lind og Ragnhild Moslet Egeberg. FOTO: Bodil Bakkan Nielsen

Kommenter:

Mer om

psykisk.helse.og.rus rusproblem.og.psykisk.lidelse rusavhengig behandling.i.psykisk.helsearbeid behandling nettverksarbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen